Snabb och  smidig installation, allt på en gång !

Leverans av pumpstation i rostfritt stål

Hela avloppspumpstationen, med överbyggnad och pumpsump, kommer med vår transport på lastbil. Allt är klart att driftsättas direkt, då all el och vvs är förinstallerad i vår verkstad. Överbyggnaden är testad och klar samt helt anpassad till pumpsumpen. Inga specialinstrument krävs, en enkel avvägning är allt ni behöver göra.
Detta gör att ni snabbt kommer igång med driften av vår pumpstation för avloppsvatten.

Pumpsumpen installeras snabbt och enkelt

Det behövs inga större entreprenadåtgärder för att få pumpstationen för avloppsvatten på plats och i drift. Med moderna grävmaskiner är inte detta något större problem. Det ni behöver göra är att se till att gropen som pumpsumpen skall stå i har en avjämnad grusbotten. Ställ ned pumpsumpen och fyll på med grus runt den.

1. Avjämnad grusbotten

Grop för pumpsump från Rostfria VA-System

Enkelt och snabbt att få pumpsumpen på plats. Se bara till att grusbotten är avjämnad innan sumpen lyfts på plats.

2. Lyft av från lastbilen

Pumpsump från Rostfria VA System

Pumpsump och överbyggnad kommer klar för installation på lastbil från Rostfria VA System.

3. Ställ på plats

Pumpsump från Rostfria VA System

Med en entreprenadmaskin lyfts pumpsumpen direkt på plats i gropen. Fyll på med grus runt pumpsumpen.

Överbyggnaden kommer klar och färdig på lastbilen

Liksom pumpsumpen kommer överbyggnaden klar från Rostfria VA-System på lastbil. El, automation och vatten för hygien är driftklart från vår fabrik. Överbyggnaden sätts på plats med Cermiflex, som läggs runt kanten på pumpsumpen innan överbyggnaden sänks på plats.

1.  Sätt på Cermiflex

Grop för pumpsump från Rostfria VA-System

Längs ramen på pumpsumpen sätts Cermiflex, det gör att överbyggnaden sitter stadigt på rätt plats. U-balken på överbyggnaden gör att den passar exakt på pumpsumpen.

2. Lyft ned från lastbilen

Överbyggnad till pumpstation

Överbyggnaden, liksom pumpsumpen, kommer driftklar från Rostfria VA-System på lastbil. All automation och el är installerad efter era önskemål.

3. Ställ dit överbyggnaden

Cermiflex pumpsump

Överbyggnaden sänks försiktigt på plats så att U-balken under överbyggnaden passar på pumpsumpens kant. Cermiflexen ser till att allt sitter fast som det skall.

Snabb och  smidig installation!
Allt kommer på en gång !

Leverans av pumpstation i rostfritt stål

Hela avloppspumpstationen, med överbyggnad och pumpsump, kommer med vår transport på lastbil. Allt är klart att driftsättas direkt, då all el och vvs är förinstallerad i vår verkstad. Överbyggnaden är testad och klar samt helt anpassad till pumpsumpen. Inga specialinstrument krävs, en enkel avvägning är allt ni behöver göra. Detta gör att ni snabbt kommer igång med driften av vår pumpstation för avloppsvatten.

Pumpsumpen installeras snabbt och enkelt

Det behövs inga större entreprenadåtgärder för att få pumpstationen för avloppsvatten på plats och i drift. Med moderna grävmaskiner är inte detta något större problem. Det ni behöver göra är att se till att gropen som pumpsumpen skall stå i har en avjämnad grusbotten. Ställ ned pumpsumpen och fyll på med grus runt den.

1. Avjämnad grusbotten

Grop för pumpsump från Rostfria VA-System

Enkelt och snabbt att få pumpsumpen på plats. Se bara till att grusbotten är avjämnad innan sumpen lyfts på plats.

2. Lyft av från lastbilen

Pumpsump från Rostfria VA System

Pumpsump och överbyggnad kommer klar för installation på lastbil från Rostfria VA System.

3. Ställ på plats

Pumpsump från Rostfria VA System

Med en entreprenadmaskin lyfts pumpsumpen direkt på plats i gropen. Fyll på med grus runt pumpsumpen.

Överbyggnaden kommer klar och färdig på lastbilen

Liksom pumpsumpen kommer överbyggnaden klar från Rostfria VA-System med lastbil. El, automation och vatten för hygien är driftklart från vår fabrik.
Överbyggnaden sätts på plats med Cermiflex, som läggs runt kanten på pumpsumpen innan överbyggnaden sänks på plats.

1.  Sätt på Cermiflex

Grop för pumpsump från Rostfria VA-System

Längs ramen på pumpsumpen sätts Cermiflex, det gör att överbyggnaden sitter stadigt på rätt plats. U-balken på överbyggnaden gör att den passar exakt på pumpsumpen.

2. Lyft ned från lastbilen

Överbyggnad till pumpstation

Överbyggnaden, liksom pumpsumpen, kommer driftklar från Rostfria VA-System på lastbil. All automation och el är installerad efter era önskemål.

3. Ställ dit överbyggnaden

Cermiflex pumpsump

Överbyggnaden sänks försiktigt på plats så att U-balken under överbyggnaden passar på pumpsumpens kant. Cermiflexen ser till att allt sitter fast som det skall.

Allt kommer på lastbil!

Leverans av pumpstation i rostfritt stål

Hela avloppspumpstationen, med överbyggnad och pumpsump, kommer med vår transport på lastbil. Allt är klart att driftsättas direkt, då all el och vvs är förinstallerad i vår verkstad. Överbyggnaden är testad och klar samt helt anpassad till pumpsumpen. Inga specialinstrument krävs, en enkel avvägning är allt ni behöver göra. Detta gör att ni snabbt kommer igång med driften av vår pumpstation för avloppsvatten.

Pumpsumpen installeras enkelt och snabbt

Det behövs inga större entreprenadåtgärder för att få pumpstationen för avloppsvatten på plats och i drift. Med moderna grävmaskiner är inte detta något större problem. Det ni behöver göra är att se till att gropen som pumpsumpen skall stå i har en avjämnad grusbotten. Ställ ned pumpsumpen och fyll på med grus runt den.

1. Avjämnad grusbotten

Grop för pumpsump från Rostfria VA-System

Enkelt och snabbt att få pumpsumpen på plats. Se bara till att grusbotten är avjämnad innan sumpen lyfts på plats.

2. Lyft av från lastbilen

Pumpsump från Rostfria VA System

Pumpsump och överbyggnad kommer klar för installation på lastbil från Rostfria VA System.

3. Ställ på plats

Pumpsump från Rostfria VA System

Med en entreprenadmaskin lyfts pumpsumpen direkt på plats i gropen. Fyll på med grus runt pumpsumpen.

Överbyggnaden kommer klar och färdig på lastbilen

Liksom pumpsumpen kommer överbyggnaden klar från Rostfria VA-System med lastbil. El, automation och vatten för hygien är driftklart från vår fabrik.
Överbyggnaden sätts på plats med Cermiflex, som läggs runt kanten på pumpsumpen innan överbyggnaden sänks på plats.

1.  Sätt på Cermiflex

Grop för pumpsump från Rostfria VA-System

Längs ramen på pumpsumpen sätts Cermiflex, det gör att överbyggnaden sitter stadigt på rätt plats. U-balken på överbyggnaden gör att den passar exakt på pumpsumpen.

2. Lyft ned från lastbilen

Överbyggnad till pumpstation

Överbyggnaden, liksom pumpsumpen, kommer driftklar från Rostfria VA-System på lastbil. All automation och el är installerad efter era önskemål.

3. Ställ dit överbyggnaden

Cermiflex pumpsump

Överbyggnaden sänks försiktigt på plats så att U-balken under överbyggnaden passar på pumpsumpens kant. Cermiflexen ser till att allt sitter fast som det skall.