Våra personliga kontaktuppgifter

Hos oss på Rostfriapumpstationer så står kunden alltid i centrum.
Som kund så kan du alltid stå i direktkontakt med våra specialister.
Här finner du information och kontaktuppgifter till var och en av oss.

VD

Jonas Björkström
Mobil: 070 – 297 36 12
Arb: 010 350 20 30
Mail:jonas.bjorkstrom@rostfria.com

Verkstadschef

Conny Larsson
Mobil: 079-006 80 10
Arb: 010 350 20 30
Mail: conny.larsson@rostfria.com

Post och besöksadress

Rostfria VA-System AB
Industrivägen 7
682 33 Filipstad
Mail: info@rostfria.com

Kundansvarig

Petra Granflo
Mobil: 073-347 77 89
Arb: 010 350 20 30
Mail: petra.granflo@rostfria.com

Kundansvarig

Olof Lundberg
Mobil: 079-006 97 70
Arb: 010 350 20 30
Mail: olof.lundberg@rostfria.com

Kundansvarig

Robin Johansson
Mobil: 079 – 143 19 22
Arb: 010 350 20 30
Mail: robin.johansson@rostfria.com

Kundansvarig

Jouko ”Hulken” Holkko
Mobil: 070-659 00 20
Arb: 010 350 20 30
Mail: hulken@rostfria.com

Projekt / Inköp

Amanda Sundberg
Mobil: 079 585 82 77
Arb: 010 350 20 30
Mail: amanda.sundberg@rostfria.com

Projekt / Inköp

Rikard Engström
Mobil: 070-545 96 46
Arb: 010 350 20 30
Mail: rikard.engstrom@rostfria.com

Kvalitetskontrollant

Morgan Kilman
Mobil: 070-582 92 33
Arb: 010 350 20 30
Mail: info@rostfria.com

Konstruktör

Bosse ”Bisse” Nilsson
Mobil: 070-783 82 58
Arb: 010 350 20 30
Mail: bosse.nilsson@rostfria.com

Konstruktör

Jonathan Zander
Mobil: 079-006 97 71
Arb: 010 350 20 30
Mail: jonathan.zander@rostfria.com

Våra personliga kontaktuppgifter

Hos oss på Rostfriapumpstationer så står kunden alltid i centrum.
Som kund så kan du alltid stå i direktkontakt med våra specialister.
Här finner du information och kontaktuppgifter till var och en av oss.
Tänk på att vi har flyttat och att vi nu finns i Filipstad.

VD

Jonas Björkström
Mobil: 070 – 297 36 12
Arb: 010 350 20 30
Mail:jonas.bjorkstrom@rostfria.com

Verkstadschef

Conny Larsson
Mobil: 079-006 80 10
Arb: 010 350 20 30
Mail: conny.larsson@rostfria.com

Post och besöksadress

Rostfria VA-System AB
Industrivägen 7
682 33 Filipstad
Mail: info@rostfria.com

Kundansvarig

Petra Granflo
Mobil: 073-347 77 89
Arb: 010 350 20 30
Mail: petra.granflo@rostfria.com

Kundansvarig

Olof Lundberg
Mobil: 079-006 97 70
Arb: 010 350 20 30
Mail: olof.lundberg@rostfria.com

Kundansvarig

Robin Johansson
Mobil: 079 – 143 19 22
Arb: 010 350 20 30
Mail: robin.johansson@rostfria.com

Kundansvarig

Jouko ”Hulken” Holkko
Mobil: 070-659 00 20
Arb: 010 350 20 30
Mail: hulken@rostfria.com

Projekt / Inköp

Amanda Sundberg
Mobil: 079 585 82 77
Arb: 010 350 20 30
Mail: amanda.sundberg@rostfria.com

Projekt/Inköp

Rikard Engström
Mobil: 070-545 96 46
Arb: 010 350 20 30
Mail: rikard.engstrom@rostfria.com

Konstruktör

Bosse ”Bisse” Nilsson
Mobil: 070-783 82 58
Arb: 010 350 20 30
Mail: bosse.nilsson@rostfria.com

Konstruktör

Jonathan Zander
Mobil: 079-006 97 71
Arb: 010 350 20 30
Mail: jonathan.zander@rostfria.com

Kvalitetskontrollant

Morgan Kilman
Mobil: 070-582 92 33
Arb: 010 350 20 30
Mail: info@rostfria.com

Våra personliga kontaktuppgifter

Hos oss på Rostfriapumpstationer så står kunden alltid i centrum. Som kund så kan du alltid stå i direktkontakt med våra specialister. Här finner du information och kontaktuppgifter till var och en av oss.
Tänk på att vi har flyttat och att vi nu finns i Filipstad.

Post och besöksadress

Rostfria VA-System AB
Industrivägen 7
682 33 Filipstad
Mail: info@rostfria.com

VD

Jonas Björkström
Mobil: 070 – 297 36 12
Arb: 010 350 20 30
Mail:jonas.bjorkstrom@rostfria.com

Verkstadschef

Conny Larsson
Mobil: 079-006 80 10
Arb: 010 350 20 30
Mail: conny.larsson@rostfria.com

Kundansvarig

Petra Granflo
Mobil: 073-347 77 89
Arb: 010 350 20 30
Mail: petra.granflo@rostfria.com

Kundansvarig

Olof Lundberg
Mobil: 079-006 97 70
Arb: 010 350 20 30
Mail: olof.lundberg@rostfria.com

Kundansvarig

Robin Johansson
Mobil: 079 – 143 19 22
Arb: 010 350 20 30
Mail: robin.johansson@rostfria.com

Kundansvarig

Jouko ”Hulken” Holkko
Mobil: 070-659 00 20
Arb: 010 350 20 30
Mail: hulken@rostfria.com

Projekt / Inköp

Amanda Sundberg
Mobil: 079 585 82 77
Arb: 010 350 20 30
Mail: amanda.sundberg@rostfria.com

Projekt/Inköp

Rikard Engström
Mobil: 070-545 96 46
Arb: 010 350 20 30
Mail: Rikard.Engstrom@rostfria.com

Konstruktör

Bosse ”Bisse” Nilsson
Mobil: 070-783 82 58
Arb: 010 350 20 30
Mail: bosse.nilsson@rostfria.com

Konstruktör

Jonathan Zander
Mobil:079-006 97 71
Arb: 010 350 20 30
Mail: jonathan.zander@rostfria.com

Kvalitetskontrollant

Morgan Kilman
Mobil: 070-582 92 33
Arb: 010 350 20 30
Mail: info@rostfria.com