Rostfritt stål har många fördelar:

  • Hög hållfasthet ger låg vikt.
  • Segt material som kan sträckas mer än 50 procent.
  • Ytbehandling behövs inte.
  • Åldersbeständigt.
  • Underhållsfritt.
  • Enkel anslutning till befintligt ledningsnät.
  • Tål höga temperaturvariationer.

pdf_icon PDF. Vattenledningsrör av rostfritt stål – Analys av livslängdskostnaden

- För skärmvisning ( 143 kB)
- Utskriftskvalitet ( 1800 kB)

Livslängdskostnad – LCC, det har visat sig att om man bara jämför anskaffningskostnader vid val mellan olika materialalternativ så kan man lätt hamna med felaktiga slutsatser och dyra konsekvenser på längre sikt. Därför har man tagit fram en annan metod, som blir allt vanligare, när det gäller materialvalsanalyser. Den går ut på att jämföra livslängds- kostnaderna.
Denna värderingsmetod är särskilt lämplig när det gäller system som kräver lång tids störningsfri funktion och då underhåll och driftstopp kan vålla höga kostnader. Metoden brukar skrivas LCC (Life Cycle Cost = livs- längdskostnad).
Analyser av livslängdskostnader används även vid projektering av komplicerade tekniska
system med höga krav på driftsäkerhet och ekonomi t.ex. inom försvaret, transport- medelindustrin och kraftföretagen.

I LCC-kalkylen gäller det att enbart arbeta med relevanta kostnader d.v.s. de som direkt eller indirekt påverkas av de aktuella material- alternativen. Förutom materialkostnaden kan det vara fråga om kostnader för montage, drift, underhåll, driftstopp, utbyten samt eventuellt restvärde vid användningstidens slut. Likaså måste man ha en uppfattning om vilka tids- intervall, som kan bli aktuella för de olika kostnaderna under den valda livscykelperioden. Detta är kvalificerade bedömningar som kräver tillgång till både erfarenhet och kunskaper inom det aktuella området.

lcc_diagram

Diagrammet är en beskrivning över de tre vanligaste materialen (Rostfritt, Segjärn och PVC) till vattenledningsrör och dess olika livslängdskostnader.
Redan efter det första utbytet av PVC- och segjärnsrören, d.v.s. efter här beräknade 50 respektive 70 år, har de ackumulerade mervärdes- kostnaderna för dessa material passerat rostfritt stål (typ SS 2343).
Sett över en livscykelperiod på 100 år blir följaktligen det rostfria röret också det mest ekonomiska.
Den stora skillnaden i anskaffningspris mellan rör av rostfritt och alternativen PVC och segjärn äts successivt upp under användningstiden till följd av kostnaderna för reparationer och läckor.
I kalkylen har inte hänsyn kunnat tas till de hygieniska aspekterna för de olika rör-materialen. Inte heller har effekter av leveransstörningar eller vattenskador vägts in. Gör man detta bör det rostfria materialet i ännu högre grad framstå som det mest attraktiva alternativet.