Vattenledningar

Tryckklass 10 atö (16 atö provtryck)
– Diametrar från .25 till 600 mm
– Rörlängder från 6 till 12 meter

Avloppsledningar

Tryckklass 6-10 atö beroende på dimensioner
– Diametrar från 50 till 1600 mm
– Rörlängder från 6 till 12 meter

Brunnar

– Nedstigningsbrunnar
– Tillsyns- och inspektionsbrunnar
– Regnvattenbrunnar med eller utan vattenlås
– Specialbrunnar specificerade i projekt, exempelvis fördelningsbrunnar för infiltration.

Vattenreservoarer

Prefabricerade vattenreservoarer ger enkel schakt och kort byggtid.
Reservoarerna är hygieniska för renvatten.

Mätrännor

Parschallslutna mätsystem och skibordsrännor i insatsutförande och markförlagda med eller utan kringgjutning.

Specialkonstruktioner

Det rostfria materialet kan konkurrera i pris i de flesta konstruktioner för VA-området.