rordelssortiment

Vatten- och avloppsledningar i rostfritt syrafast stål är en ekonomisk investering. Rören är underhållsfria och har en mycket lång livslängd. Materialet är hygieniskt och inga avlagringar eller urlakningar sker i rören.
Rostfria VA-system levererar tunnväggiga rör med låsbar koppling i rostfritt syrafast stål SS 2343 för vatten och avlopp.

Rören finns i lagerstandard anslutning 100, 150 och 200 mm.
Längder: 6 m, 3 m, 1,5 m, 1,0 m och 0,6 m.
Tryckklass NT 10

Rördelssortement

VA-rör med gummiringstätad muffog 100 150 200
Övergångsrör till PVC-rör 100 150 200
Övergångsrör till segjärnsrör 100 150 200
T-rör med 1 muff 100 150 200
Förminsknings- och förstoringsmuff med 1 muff

 

100/80

100/150

100/200

 

150/80

150/100

150/200

 

200/80

200/100

200/200

T-rör med 2 muffar 100 150 200
Vårtrör med 1 gänganslutning

 

100/25

100/32

 

150

150

 

200

200

Dubbelmuff
100 150 200
Dubbelspets 100 150 200
Böj 100 150 200
Muffände med fläns 100 150 200
Spetsände med fläns 100 150 200
Klamma för axiell låsning 100 150 200