Mätstationen för Nacka. Felmarginalen är minimal och invånarna i Nacka kommun betalar numera rätt pris för sitt VA, tack vare mätrännan med den nya tekniken.

Mätstationen för Nacka. Felmarginalen är minimal och invånarna i Nacka kommun betalar numera rätt pris för sitt VA, tack vare mätrännan med den nya tekniken.

”Arbetsmiljö värd namnet”

Genom mätstationen för Nacka kommun rinner vid torrväder, i genomsnitt 100 liter avloppsvatten per sekund, eller 8.500 kubikmeter per dygn. Varje kubikmeter mäts numera med en noggrannhet av så nära 100 procent man kan komma.
Denna exakta mätning har uppnåtts genom installation av mätrännan med den nya elektromagnetiska flödesmätaren.
– Samtidigt har vi fått en arbetsmiljö värd namnet. Det blänker rostfritt i hela mätstationen och man kan utan vidare gå ner i underjorden i fin skor, säger Örjan Myrén, driftsingenjör vid VA-enheten i Nacka.


Exakt mätning. Med stor träffsäkerhet mäts numera varje kubikmeter avloppsvatten av de 8500 som varje dygn rinner genom mätstationen för Nacka kommun. Örjan Myrén och Jan Hägglund vid den nyinstallerade mätrännan.

Exakt mätning. Med stor träffsäkerhet mäts numera varje kubikmeter avloppsvatten av de 8500 som varje dygn rinner genom mätstationen för Nacka kommun. Örjan Myrén och Jan Hägglund vid den nyinstallerade mätrännan.

Det blänker rostfritt i Nacka

Nacka kommun hör till Käppalaverkets slutkunder. Cirka hälften av kommunens avloppsvatten går till Käppala. Den gamla mätstationen för Nacka, klädd i betong, höll på att vittra sönder och behövde rustas en gång för alla.
– Rostfritt och den nya mätrännan gav en lösning vi inte ångrat, säger Örjan Myrén. Vi gjorde beställningen i december 1998. Tre månader senare var hela arbetet gjort. Två montörer klarade jobbet och vi hade inte en enda driftstörning under installationen. Elektriker byggde styrskåp, installerade och kopplade in den nya mätutrustningen.
– Kostnadskalkylen höll och investeringen beräknas vara betald inom tre år, tack vare att mätningen av avloppsvattnet numera är den riktiga.


Blänker rostfritt. I Nacka mätstation gjordes tidigare motvilligt kontroller en gång om året. I dag är miljön en helt annan.

Blänker rostfritt. I Nacka mätstation gjordes tidigare motvilligt kontroller en gång om året. I dag är miljön en helt annan.

Mätrännan högintressant
för Rostfria VA-System

Rostfria VA-System i Storfors AB startade 1984 som ett renodlat utvecklingsbolag med inriktning på olika produkter i rostfritt material. En dominerande specialitet är rostfri utrustning för VA-system.
Andra produkter är allt från brunnsrör, reservoarer, tanksystem, sjöledningar och luftfällor, till filterbehållare, specialflänsar och bräddavloppsbrunnar. Mätrännan har tillkommit först på senare år som ny produkt för VA-System.
Prefabricering är en stor andel av det som sker i fabriken i Storfors. Det vill säga att rörsystem och andra produkter tillverkas för att vara helt färdiga vid leverans och för installation efter kundens önskemål och direktiv.


3_3

Projektledare. Kontrakterad att driva projektet med införande av den nya mättekniken i Käppalaverkets verksamhet är Örjan Johansson och hans företag Electro & Energiteknik AB i Avesta, Dalarna. Företaget har betydande erfarenhet av olika typer av mätningar och konstruktioner av VA-anläggningar inom industrier och kommuner. Här en bild från entrén till mätstationen i Nacka. Elektrisk utrustning och styrskåp är inbyggda i rostfria skåp, indragen värme förhindrar fuktskador, ventilation och arbetsmiljö har förbättrats.

Mätrännans många fördelar:

  •  Exakt mätning. Felmarginalen är minimal, aldrig större än plus-minus någon procent.
  •  Bättre arbetsmiljö. De som sköter mätrännor och mät- stationer har fått en helt ny och fräsch miljö jämfört med tidigare.
  •  Elutrustningen är inbyggd i rostfritt och oxiderar inte som de tidigare.
  •  Ingen gasutveckling från avloppsvattnet.
  •  Värmeanläggningar som undanröjer fuktskador.