Vattenledningar

Tryckklass 10 atö (16 atö provtryck)
– Diametrar från .25 till 600 mm
– Rörlängder från 6 till 12 meter

Mätrännor

Mätrännor för VA-system, som kan placeras inne i pumpstationen eller markförlagda utanför.

Brunnar

– Nedstigningsbrunnar
– Tillsyns- och inspektionsbrunnar
– Regnvattenbrunnar med eller utan vattenlås
– Specialbrunnar specificerade i projekt, exempelvis fördelningsbrunnar för infiltration.

Relining

Infodringen sker med rostfria stålrör i längder från 6 m, som efter inspektion och rengöring av det gamla röret trycks och/eller vinschas in i ledningen.

Avloppsledningar

Tryckklass 6-10 atö beroende på dimensioner
– Diametrar från 50 till 1600 mm
– Rörlängder från 6 till 12 meter

Vattenreservoarer

Prefabricerade vattenreservoarer ger enkel schakt och kort byggtid.
Reservoarerna är hygieniska för renvatten.

Specialkonstruktioner

Rostfria VA-System har under många år varit med och tagit fram specialkonstruktioner för VA-kollektivet. Genom vår kunskapsbank hjälper vi dig att hitta lösningen på ditt problem. Ett rostfritt alternativ, är i de flesta konstruktioner, en mycket bra ekonomisk lösning. Kontakta oss så kan vi prata igenom ditt problem.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss!

Hör gärna av dig till oss om du vill prata avlopp och pumpstationer. Vi hjälper till att hitta lösningar som passar dig bäst. Behöver du anpassa en gammal pumpstation? Kontakta oss, vi är specialister på kluriga och smarta lösningar, som skapar lång ekonomisk livslängd för VA kollektivet.

KONTAKTA OSS