Rostfria certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Vi har nu två ISO certifikat enligt BMG TRADA Certifiering AB. Sedan tidigare hade vi ISO 9001 vilket är standard för kvalitetsledningssystemet inom Rostfria VA-System. Den är nu uppgraderat till den nya standarden som kommer under nästa år ISO 9001:2015. Det är med glädje som vi också kan bekräfta att vi även har miljöcertifieringen ISO 14001. De båda certifikaten gäller för ”Tillverkning och försäljning av system för vatten och avlopp”.

Rostfria VA System ISO

Frv  Jonas Björkström, VD Rostfria VA-System, Jouko ”Hulken” Holkko representant Ö o N Sverige och Henrik Hansson representant S o V Sverige samt Norge.

ISO 14001

För att organisationen ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande:

 • Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas
 • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
 • Systemet är beskrivet
 • System och beskrivning underhålls löpande
 • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2004 av ett ackrediterat certifieringsorgan

Den standard som bör tillämpas är SS-EN ISO 14001:2004 oavsett verksamhetens art och storlek. Det är möjligt att inom vissa gränser utesluta krav som inte är relevanta för användaren.

ISO 9001

ISO 9001 baseras på 7 principer:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

ISO 9001 används av företag i hela världen och i Sverige certifieras ett nytt företag varje dag. Vissa företag har till och med ledningssystem som krav för att göra affärer. Standarderna inom ISO 9001 används idag av många framgångsrika tjänste- och varuproducerande företag, och inom offentlig och ideell verksamhet.