Sörmland Vatten uppgraderar med ny teknik

Runt Stockholm finns det en mängd stora områden med sommarstugor, Orrhammar i Flens kommun är ett sånt område. Ett nytt lagkrav hur man skall hantera VA-nät inom fritidsboende har gjort att många kommuner har börjat koppla in  VA-nät från samfällighetsföreningar på det kommunala VA-nätet. Sörmland Vatten sköter VA-nätet för kommunerna Vingåker, Katrineholm och Flen, håller nu på med ett stort projekt i Orrhammar där man uppgraderar och sätter in pumpstationer från Rostfria VA-System

VA ingenjör/projektledare Anna Timner Sörmland Vatten

Anna Timner från Sörmland Vatten är VA ingenjör och projektledare för installationerna i Orrhammar

Med rostfria pumpstationer skapas säkrare drift och underhåll

Närheten till Stockholm har gjort Orrhammar till ett populärt område för fritidsboende. Över åren har området med sommarstugor växt och man drev VA-nätet med 11 pumpstationer i en samfällighet. Nu har lagstiftningen ändrats och tomtägarföreningen har inte kompetens och resurser att svara upp mot de nya lagkraven. Det ledde till att Sörmland Vatten tog över ansvaret för det lokala VA-nätet i Orrhammar.

– När vi tog över VA-nätet från Orrhammars samfällighet så stod det snabbt klart för oss att vi måste göra en rätt så omfattande uppgradering av VA-nätet, säger Anna Timner VA ingenjör och projektledare på Sörmland Vatten. Vi såg rätt så snabbt att många av pumpstationerna var omoderna och hade stora brister med tanke på arbetsskydd och drift.

Sörmlands Vatten gör en konstant analys och översyn av sitt ledningssystem. De har över 180 pumpstationer i drift i Vingåker, Katrineholm och Flen, pumpstationerna uppgraderas och byts ut efter hand. Sörmland Vatten har satt en standard hur deras  pumpstationer skall fungera och se ut.

Bland annat så skall drift och underhåll kunna skötas utan att man behöver gå ned i pumpsumpen detta för att ha en så säker arbetsmiljö som möjligt. I Orrhammar var pumpsumparna av glasfiber och saknade överbyggnad och med ett driftskåp ute i det fria. Ventilerna satt under vatten vilket gjorde att när underhåll och arbete skulle utföras så var personalen tvungen att klättra ned i pumpsumpen. Med de nya pumpstationerna har Sörmland Vatten uppgraderat området med den senaste tekniken och fått en säker och trygg arbetsmiljö.

– Vi vill ha vår standard på pumpstationerna och valde direkt att byta ut tre pumpstationer. Det blir svårt med driftunderhåll och arbetsskydd om inte pumpsumpen är säker att gå ned i säger Anna Timner.

Standard för överbyggnaden som Sörmland Vatten har, är en Faluröd byggnad med tak som ser ut som tegelpannor, vilket vi på Rostfria VA-System levererar. Sen tidigare har vi levererat tre pumpstationer till Sörmland Vatten, de är i drift i Katrineholm.

Rostfria VA System har levererat pumpstationer till Sörmlands Vatten

Sörmland Vatten uppgraderar VA-nätet inom Orrhammars sommarstugeområde med pumpstationer från Rostfria VA-System

Överbyggnaden i en pumpstation från Rostfria VA-System

Förstklassig arbetsmiljö i de nya pumpstationerna.

Pumpstation från Rostfria VA-System

Den Faluröda överbyggnaden smälter fin in i miljön.

Uttjänta pumpar från en gammal pumpsump

Gamla uttjänta pumpar från en äldre pumpsump

Sörmland Vatten istallerar en pumpstation från Rostfria VA-System

Sörmland Vatten installerar en pumpstation från Rostfria VA-System i Orrhammar

Sörmland Vatten uppgraderar med ny teknik

VA ingenjör/projektledare Anna Timner Sörmland Vatten

Anna Timner från Sörmland Vatten är VA ingenjör och projektledare för installationerna i Orrhammar

Runt Stockholm finns det en mängd stora områden med sommarstugor, Orrhammar i Flens kommun är ett sånt område. Ett nytt lagkrav hur man skall hantera VA-nät inom fritidsboende har gjort att många kommuner har börjat koppla in  VA-nät från samfällighetsföreningar på det kommunala VA-nätet. Sörmland Vatten sköter VA-nätet för kommunerna Vingåker, Katrineholm och Flen, håller nu på med ett stort projekt i Orrhammar där man uppgraderar och sätter in pumpstationer från Rostfria VA-System

VA ingenjör/projektledare Anna Timner Sörmland Vatten

Med rostfria pumpstationer skapas säkrare drift och underhåll

Närheten till Stockholm har gjort Orrhammar till ett populärt område för fritidsboende. Över åren har området med sommarstugor växt och man drev VA-nätet med 11 pumpstationer i en samfällighet. Nu har lagstiftningen ändrats och tomtägarföreningen har inte kompetens och resurser att svara upp mot de nya lagkraven. Det ledde till att Sörmland Vatten tog över ansvaret för det lokala VA-nätet i Orrhammar.

– När vi tog över VA-nätet från Orrhammars samfällighet så stod det snabbt klart för oss att vi måste göra en rätt så omfattande uppgradering av VA-nätet, säger Anna Timner VA ingenjör och projektledare på Sörmland Vatten. Vi såg rätt så snabbt att många av pumpstationerna var omoderna och hade stora brister med tanke på arbetsskydd och drift.

Sörmlands Vatten gör en konstant analys och översyn av sitt ledningssystem. De har över 180 pumpstationer i drift i Vingåker, Katrineholm och Flen, pumpstationerna uppgraderas och byts ut efter hand. Sörmland Vatten har satt en standard hur deras  pumpstationer skall fungera och se ut.

Rostfria VA System har levererat pumpstationer till Sörmlands Vatten

Sörmland Vatten uppgraderar VA-nätet inom Orrhammars sommarstugeområde med pumpstationer från Rostfria VA-System

Bland annat så skall drift och underhåll kunna skötas utan att man behöver gå ned i pumpsumpen detta för att ha en så säker arbetsmiljö som möjligt. I Orrhammar var pumpsumparna av glasfiber och saknade överbyggnad och med ett driftskåp ute i det fria. Ventilerna satt under vatten vilket gjorde att när underhåll och arbete skulle utföras så var personalen tvungen att klättra ned i pumpsumpen. Med de nya pumpstationerna har Sörmland Vatten uppgraderat området med den senaste tekniken och fått en säker och trygg arbetsmiljö.

– Vi vill ha vår standard på pumpstationerna och valde direkt att byta ut tre pumpstationer. Det blir svårt med driftunderhåll och arbetsskydd om inte pumpsumpen är säker att gå ned i säger Anna Timner.

Standard för överbyggnaden som Sörmland Vatten har, är en Faluröd byggnad med tak som ser ut som tegelpannor, vilket vi på Rostfria VA-System levererar. Sen tidigare har vi levererat tre pumpstationer till Sörmland Vatten, de är i drift i Katrineholm.

Överbyggnaden i en pumpstation från Rostfria VA-System

Arbetsmiljön blir förstklassig i de nya pumpstationerna, tillskillnad mot de äldre.

Sörmland Vatten istallerar en pumpstation från Rostfria VA-System

Sörmland Vatten installerar en pumpstation från Rostfria VA-System i Orrhammar