Rostfria VA-System svets och kvalitetssäkring

Rostfria VA-System kvalitetssäkrar alla leveranser som går ut till kund. När det gäller de rostfria detaljerna så är Morgan Kilman kvalitetsansvarig hos Rostfria VA-System när det gäller svetsning. Innan slutleverans går Morgan igenom pumpsumpen och kollar alla svetsfogar så att de uppfyller den svetsstandard Rostfria VA-System följer.

Svetskontroll Rostfria

Morgan Kilman, är kvalitetsansvarig för all svetsning hos Rostfria VA-System

Vi skapar kundtrygghet genom vår svetsstandard

Som kund till Rostfria VA-System skall du alltid känna dig trygg med att vi levererar efter rätt standard när det gäller de svetsade delarna i våra pumpstationer.

Alla våra svetsare genomför en internutbildning så att vi kan garantera att alla följer samma standard. Vi följer standard 15614, 5817 samt 9606 för svetsning.

Morgan Kilman har även en roll som rådgivare till svetsarna på Rostfria VA-System. Morgan har en mycket djup och bred kunskap kring svetsning, han är IVE utbildad svetsingenjör och har bland annat jobbat 6 år hos AstraZenica som deras svetsansvarige. Han drev även Hammarö Svetsteknik under 10 år som utbildade svetsare med inriktning mot högteknologiska verkstadsföretag. Med Morgan Kilmans bakgrund och kunskapsbank så kan våra svetsare känna sig trygga i sin yrkesroll. Rostfria VA-System använder den senaste tekniken inom pulsade svetssystem, vilken är optimerad för rostfritt stål. Den nya tekniken skapar en jämnare kvalité och risken för materialspänningar blir mindre.
– Som kund skall du alltid känna dig säker på att produkten blir tillverkad i den standard du beställt den efter säger Morgan Kilman. Vi skapar nu en ny nivå för vår svetsning och som ger våra kunder en fullständig kvalitetssäkring. Detta genom svetsprocedurprotokollet WPQR som ligger inom ramen för standarden 15614.

Granskning av svets
Morgan Kilman svetsansvarig Rostfria VA-System

Standard 15614

15614 innebär att ett standardiserat procedurprov har genomförts. Ett provstycke svetsas som sedan skickas in till ett ackrediterat labb för tester.

Standard 5817

5817 är en standard för att visuellt granska svetsen så att den uppfyller kvalitetsnivåerna B, C eller D. Rostfria har nivå C, normal verkstadsindustri.

Standard 9606

9606 är ett sätt att verifiera svetsoperatörens yrkesskicklighet. Det är ett svetsprov som övervakas av en kompetent granskare och som gäller i två år.

Vår svets och kvalitetssäkring

Rostfria VA-System kvalitetssäkrar alla leveranser som går ut till kund. När det gäller de rostfria detaljerna så är Morgan Kilman kvalitetsansvarig hos Rostfria VA-System när det gäller svetsning. Morgan går igenom pumpsumpen och kollar alla svetsfogar innan slutleverans.

Svetskontroll Rostfria

Vi skapar kundtrygghet genom vår svetsstandard

Som kund till Rostfria VA-System skall du alltid känna dig trygg med att vi levererar efter rätt standard när det gäller de svetsade delarna i våra pumpstationer. Alla våra svetsare genomför en internutbildning så att vi kan garantera att alla följer samma standard. Vi följer standard 15614, 5817 samt 9606 för svetsning.

Standard 15614

15614 innebär att ett standardiserat procedurprov har genomförts. Ett provstycke svetsas som sedan skickas in till ett ackrediterat labb för tester.

Standard 5817

5817 är en standard för att visuellt granska svetsen så att den uppfyller kvalitetsnivåerna B, C eller D. Rostfria har nivå C, normal verkstadsindustri.

Standard 9606

9606 är ett sätt att verifiera svetsoperatörens yrkesskicklighet. Det är ett svetsprov som övervakas av en kompetent granskare och som gäller i två år.

Granskning av svets

Morgan Kilman har även en roll som rådgivare till svetsarna på Rostfria VA-System. Morgan har en mycket djup och bred kunskap kring svetsning, han är IVE utbildad svetsingenjör och har bland annat jobbat 6 år hos AstraZenica som deras svetsansvarige. Han drev även Hammarö Svetsteknik under 10 år som utbildade svetsare med inriktning mot högteknologiska verkstadsföretag. Med Morgan Kilmans bakgrund och kunskapsbank så kan våra svetsare känna sig trygga i sin yrkesroll. Rostfria VA-System använder den senaste tekniken inom pulsade svetssystem, vilken är optimerad för rostfritt stål. Den nya tekniken skapar en jämnare kvalité och risken för materialspänningar blir mindre.
– Som kund skall du alltid känna dig säker på att produkten blir tillverkad i den standard du beställt den efter säger Morgan Kilman. Vi skapar nu en ny nivå för vår svetsning och som ger våra kunder en fullständig kvalitetssäkring. Detta genom svetsprocedurprotokollet WPQR som ligger inom ramen för standarden 15614.