Ekonomin styr Karlstads satsning på rostfritt.

För tio år sedan stod Karlstads kommun inför en långsiktig utbyggnad av VA-nätet. I samband med utbyggnaden gjordes en noggrann ekonomisk kalkyl hur man skulle agera på långsikt. Rostfritt blev den billigaste lösningen för Karlstad kommun och sedan dess har man köpt 14 rostfria pumpstationer. Vi har besökt Karlstad för att ta del av deras erfarenheter.

arbetsplats VA

Mathias Knutsson och Per Eriksson på sin arbetsplats hos Karlstad kommun.

– Om man tittar på totalkostnaden för en ny pumpstationen så är kostnaden för själva pumpsumpen ca 15% av totalkostnaden. Väger man in allt, entreprenaden, el, pumpar, automationen och överbyggnaden så är merkostnaden marginell för att man väljer en pumpsump i rostfritt istället för betong eller plast. En merkostnad som hämtas hem på grund av en bedömd längre livslängd. Samtidigt får man en arbetsmiljö av högsta kvalité med en överbyggnad där golv och väggar är i rostfritt.

Per Eriksson projektledare o utredningsingenjör Karlstad kommun.

Torpnoret klart och driftsatt.

Interiörbild från en rostfri pumpstation

Vid Torpnoret i stadsdelen Skåre har Karlstad kommun installerat en rejäl inloppspumpstation. Den är placerad direkt utanför reningsverket i Skåre och hanterar avloppsvatten från två stadsdelar. Själva pumpsumpen är 3×8 meter och den har tre pumpar som hanterar avloppsvattnet. I april kom allt på lastbil och lyftes direkt på plats. Nu är allt driftsatt och klart.

Avloppspumpstation från Rostfria VA-System i Gölingstorp i Tranemo kommun.

Den färdiga stationen står upphöjd över normal marknivå. Karlstad kommun har tagit ett beslut att skydda VA-nätets infrastruktur från högsta möjliga vattennivå i Klarälven och Vänern. Det gör att inloppspumpstationens överbyggnad i Torpnoret hamnar på översvämningssäker nivå, nästan två meter över ursprunglig marknivå.