Vår kundpolicy

Vår relation till kunder och slutanvändare är huvudfokus för oss på Rostfria VA-System. Här är några punkter som vi alltid försöker att leva upp till.

  • Vara lyhörda på kundens behov och önskemål.
  • Ansvarstagande i återkoppling med tidigare kunder.
  • Uppföljning efter besiktning för att se vad som kan förbättras.

Vi  har alltid haft en tät och nära kontakt med våra kunder, de har över åren blivit våra vänner och samarbetspartners. Tack vare vår kundrelation har vi hela tiden kunnat utveckla våra pumpstationer med nya smarta lösningar. Tillsammans har vi tagit fram lösningar för att höja och säkra arbetsmiljön i en pumpstation. Det har gjort att vi nu är experter på att lösa alla problem som kan uppstå kring en avloppspumpstation.

Vår kundpolicy

Vår relation till kunder och slutanvändare är huvudfokus för oss på Rostfria VA-System. Här är några punkter som vi alltid försöker att leva upp till.

  • Vara lyhörda på kundens behov och önskemål.

  • Ansvarstagande i återkoppling med tidigare kunder.

  • Uppföljning efter besiktning för att se vad som kan förbättras.

Vi  har alltid haft en tät och nära kontakt med våra kunder, de har över åren blivit våra vänner och samarbetspartners. Tack vare vår kundrelation har vi hela tiden kunnat utveckla våra pumpstationer med nya smarta lösningar. Tillsammans har vi tagit fram lösningar för att höja och säkra arbetsmiljön i en pumpstation. Det har gjort att vi nu är experter på att lösa alla problem som kan uppstå kring en avloppspumpstation.