Överbyggnaden är helt anpassningsbar

Standardkonstruktionen är utvändigt i trä och målas efter dina önskemål. Skulle inte trä passa in i omgivningen, så anpassar vi oss och bygger ett hus efter dina önskemål.

Överbyggnaden finns i två standardmått, de är 2,4 x 2,4 m eller 3,1 x 3,1 m. Självklart bygger vi i andra storlekar om ni behöver det. Det du som kund bör tänka på, är att vi själva tillverkar hela pumpstationen inklusive överbyggnaden. Det gör att vi tillsammans kan ta fram en överbyggnad som passar just dina förhållanden. Överbyggnaden kommer färdiginredd på vår lastbil, klar att direkt ställas på pumpsumpen.

 • Dimensioner, standard 2,4 x 2,4 alt 3,1 x 3,1 meter. Andra storlekar tillverkas på beställning och kan utrustas efter speciella behov.
 • Innerväggar beklädda med rostfri plåt, väggreglar, vägg- och takisolering.
 • Vindduk tryckimpregnerad, målad lockpanel alt plåt, betong eller plast.
 • Ryggåstak med 20 graders lutning.
 • Tegelprofilerad takplåt, aluminiumdörr och telferbalk.
Pumphuset underifrån

Interiören

Om man inte hanterar arbetsmiljön i en pumpstation på rätt sätt, så kan det uppstå sanitära problem. Vi på Rostfriapumpstationer har alltid haft en god och säker arbetsmiljö som högsta prioritet.

Under åren har vi tillsammans med våra kunder tagit fram nya lösningar för att skydda personalen som servar pumpstationen och ge dem de bästa hygieniska redskapen för att inga ohälsosamma situationer skall uppstå. Vi skapar ett undertryck i pumpsumpen, som säkerställer att inget svavelväte kan tränga upp i överbyggnaden. Om avloppsvattnet blir liggande på golvet i pumpstationen så är detta en stor sanitär risk. Därför har vi konstruerat en extern tömnings möjlighet för pumpsumpen. Vi har en extern anslutning utanför överbyggnaden som gör att man kan smidigt kan koppla på en slamsugningsbil. Läs mer om detta under ”Anpassningar”.

 • Säkerhet i fokus
 • God arbetsmiljö
 • Bekväma arbetshöjder
 • Effektiv hygienutrustning
 • Oömt och tåligt
 • Lätt att hålla rent, inerväggar av rostfri plåt
 • Inredning enligt Svenska Vatten- och Avloppsföreningens (VAV) föreskrifter
Överbyggnad pumpstation Rostfria VA-System

Överbyggnaden helt anpassningsbar

Standardkonstruktionen är utvändigt i trä och målas efter dina önskemål. Skulle inte trä passa in i omgivningen, så anpassar vi oss och bygger ett hus efter dina önskemål.

Överbyggnaden finns i två standardmått, de är 2,4 x 2,4 m eller 3,1 x 3,1 m. Självklart bygger vi i andra storlekar om ni behöver det. Det du som kund bör tänka på, är att vi själva tillverkar hela pumpstationen inklusive överbyggnaden. Det gör att vi tillsammans kan ta fram en överbyggnad som passar just dina förhållanden. Överbyggnaden kommer färdiginredd på vår lastbil, klar att direkt ställas på pumpsumpen.

 • Dimensioner, standard 2,4 x 2,4 alt 3,1 x 3,1 meter. Andra storlekar tillverkas på beställning och kan utrustas efter speciella behov.
 • Innerväggar beklädda med rostfri plåt, väggreglar, vägg- och takisolering.
 • Vindduk tryckimpregnerad, målad lockpanel alt plåt, betong eller plast.
 • Ryggåstak med 20 graders lutning.
 • Tegelprofilerad takplåt, aluminiumdörr och telferbalk.
Pumphuset underifrån

Interiören

Om man inte hanterar arbetsmiljön i en pumpstation på rätt sätt, så kan det uppstå sanitära problem. Vi på Rostfriapumpstationer har alltid haft en god och säker arbetsmiljö som högsta prioritet.

Under åren har vi tillsammans med våra kunder tagit fram nya lösningar för att skydda personalen som servar pumpstationen och ge dem de bästa hygieniska redskapen för att inga ohälsosamma situationer skall uppstå. Vi skapar ett undertryck i pumpsumpen, som säkerställer att inget svavelväte kan tränga upp i överbyggnaden. Om avloppsvattnet blir liggande på golvet i pumpstationen så är detta en stor sanitär risk. Därför har vi konstruerat en extern tömnings möjlighet för pumpsumpen. Vi har en extern anslutning utanför överbyggnaden som gör att man kan smidigt kan koppla på en slamsugningsbil. Läs mer om detta under ”Anpassningar”.

 • Säkerhet i fokus
 • God arbetsmiljö
 • Bekväma arbetshöjder
 • Effektiv hygienutrustning
 • Oömt och tåligt
 • Lätt att hålla rent, inerväggar av rostfri plåt
 • Inredning enligt Svenska Vatten- och Avloppsföreningens (VAV) föreskrifter
Överbyggnad pumpstation Rostfria VA-System

Överbyggnaden är helt anpassningsbar

Standardkonstruktionen är utvändigt i trä och målas efter dina önskemål. Skulle inte trä passa in i omgivningen, så anpassar vi oss och bygger ett hus efter dina önskemål.

Överbyggnaden finns i två standardmått, de är 2,4 x 2,4 m eller 3,1 x 3,1 m. Självklart bygger vi i andra storlekar om ni behöver det. Det du som kund bör tänka på, är att vi själva tillverkar hela pumpstationen inklusive överbyggnaden. Det gör att vi tillsammans kan ta fram en överbyggnad som passar just dina förhållanden. Överbyggnaden kommer färdiginredd på vår lastbil, klar att direkt ställas på pumpsumpen.

Pumphuset underifrån
 • Dimensioner, standard 2,4 x 2,4 alt 3,1 x 3,1 meter. Andra storlekar tillverkas på beställning och kan utrustas efter speciella behov.

 • Innerväggar beklädda med rostfri plåt, väggreglar, vägg- och takisolering.

 • Vindduk tryckimpregnerad, målad lockpanel alt plåt, betong eller plast.

 • Ryggåstak med 20 graders lutning.

 • Tegelprofilerad takplåt, aluminiumdörr och telferbalk.

Interiören

Om man inte hanterar arbetsmiljön i en pumpstation på rätt sätt, så kan det uppstå sanitära problem. Vi på Rostfriapumpstationer har alltid haft en god och säker arbetsmiljö som högsta prioritet.

Under åren har vi tillsammans med våra kunder tagit fram nya lösningar för att skydda personalen som servar pumpstationen och ge dem de bästa hygieniska redskapen för att inga ohälsosamma situationer skall uppstå. Vi skapar ett undertryck i pumpsumpen, som säkerställer att inget svavelväte kan tränga upp i överbyggnaden. Om avloppsvattnet blir liggande på golvet i pumpstationen så är detta en stor sanitär risk. Därför har vi konstruerat en extern tömnings möjlighet för pumpsumpen. Vi har en extern anslutning utanför överbyggnaden som gör att man kan smidigt kan koppla på en slamsugningsbil. Läs mer om detta under ”Anpassningar”.

Överbyggnad pumpstation Rostfria VA-System
 • Säkerhet i fokus

 • God arbetsmiljö

 • Bekväma arbetshöjder

 • Effektiv hygienutrustning

 • Oömt och tåligt

 • Lätt att hålla rent, inerväggar av rostfri plåt

 • Inredning enligt Svenska Vatten- och Avloppsföreningens (VAV) föreskrifter