Vi vill!

Att med samhället och miljöns bästa som fokus, skapa en hantering för avloppsvatten och spillvattenstationer som är både långsiktig och ekonomisk försvarbar.

Många kallar detta för vision, men för oss är det vad vi vill göra.

VÅR STYRKA

Vi är proffs på att pumpa avloppsvatten. En avloppsstation som är felkonstruerad kan skapa stora sanitära problem, både för omgivning och ur arbetsmiljösynpunkt. Vi har alltid värnat om arbetsmiljön och har nu skapat en pumpstation av högsta miljöklass.

Ur ekonomisk synvinkel så får ni också en kostnadseffektiv lösning, då vår pumpstation i princip har en obegränsad livslängd. Ett eventuellt högre inköpspris räknas hem genom lägre driftskostnader och betydligt längre livslängd än plast- betongstationer. Vår rostfria avloppspumpstation är mycket enkel att installera och ta i drift. Vi levererar driftfärdiga lösningar av verkstadstillverkade enheter som har standardiserade anslutningar för el och vvs. 

Med vår prefabtillverkade pumpstation får ni också en enkel montagelösning på plats. Allt kan transporteras på lastbil och lyfts på plats med transportbilens kran. Pumpstationen placeras på en avjämnad grusbotten, ingen bottenplatta eller förankring krävs, hela pumpstationen klarar av ett grundvattentryck upp till marknivå.

Vi inriktar oss på smarta och kluriga kundanpassade lösningar, vi kan ”skräddarsy” våra avloppspumpstationer helt utifrån era specifikationer. Vi för en löpande dialog med våra kunder, som också blivit våra partners. Över åren har vi tillsammans utvecklat våra produkter och skapat nya smarta detaljlösningar. Dessa lösningar kan ni givetvis dra nytta av, när vi projekterar er rostfria pumpstation. Vi är experter på problemlösningar.

Utifrån er kravspecifikation, tar vi tillsammans fram den bästa lösningen för er pumpstation, som enkelt och smidigt passar in i ert VA nät. Ni kan använda er av alla pumpar, ventiler och styrsystem som finns på marknaden. Det fungerar lika bra med dränkbara som torruppställda pumpar. Vill ni fjärrstyra avloppspumpstationen så utformar vi automatskåpet efter era önskemål.
Skulle närmiljön där ni placerat pumpstationen förändras, nya hus tillkommer som förändrar avloppsmängden och spillvatten, så kan ni med vår rostfria lösning enkelt bygga ut er spillvatten station utan att styrka och kvalitet förändras. I vår produktion ställer vi höga kvalitetskrav, detta gör att vi lämnar 25 års garanti på våra pumpstationer. Hör gärna av er om ni har några frågor eller andra synpunkter.
Här hittar ni våra kontaktuppgifter.