Rostfria pumpstationer skapar en bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljön och säkerheten, för dem som skall jobba med våra pumpstationer har alltid varit högprioriterad för oss på Rostfria VA-System. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners jobbar vi systematiskt med att hitta nya lösningar för en bättre arbetsmiljö.
Välj en pumpstation från Rostfria VA-System och få en arbetsmiljö av högsta klass.

Pumpstation från Rostfria VA-System

Rostfri pumpstation i Tranemo.

Nya kundanpassningar gynnar miljön

Vi på Rostfria VA-System har alltid haft ett nära samarbete med våra kunder när det gäller nya ideér och kundanpassningar. Oftast har dessa nya ideér snabbt kommit ut på marknaden och förbättrat arbetsmiljön runt våra pumpstationer för hela VA-kollektivet i Sverige. Som exempel kan vi nämna bräddning, där många kommuner nu blivit restriktiva i sin syn på utflödet från en pumpstation. Vi har nu tillsammans med våra kunder tagit fram ett antal olika lösningar på  stora tankar som skyddar en pumpstation från att drabbas av bräddning. Detta är en bra lösning både för miljön inne i och utanför pumpstationen. Här nedan kan du läsa mer om några smarta lösningar som skapar en bra arbetsmiljö för dem som skall jobba i pumpstationen.

Tank mot bräddning

Kundanpassningar gynnar miljön

Vi på Rostfria VA-System har alltid haft ett nära samarbete med våra kunder när det gäller nya ideér och kundanpassningar. Oftast har dessa nya ideér snabbt kommit ut på marknaden och förbättrat arbetsmiljön runt våra pumpstationer för hela VA-kollektivet i Sverige. Som exempel kan vi nämna bräddning, där många kommuner nu blivit restriktiva i sin syn på utflödet från en pumpstation. Vi har nu tillsammans med våra kunder tagit fram ett antal olika lösningar på  stora tankar som skyddar en pumpstation från att drabbas av bräddning. Detta är en bra lösning både för miljön inne i och utanför pumpstationen. Här nedan kan du läsa mer om några smarta lösningar som skapar en bra arbetsmiljö för dem som skall jobba i pumpstationen.

Tank mot bräddning

Vår grund för en bra arbetsmiljö

Säkert och tryggt

Säkerheten för dem som skall jobba i pumpstationen kommer alltid i första hand. I äldre pumpstationer var man alltid två när pumpar skulle servas. Tack vare kvarngaller och hög säkerhet i våra pumpstationer kan nu samma arbete utföras av en person.

Rent och snyggt

En rostfri inredning skapar en hög grundläggande renlighet i våra överbyggnader. Det är lätt att spola av ytor och hålla rent i vår pumpstation. Det sparar också tid när det gäller underhåll och tillsyn av pumpstationen.

Arbetsanpassad miljö

Alla våra pumpsumpar är tillverkad i rostfritt stål. Det skapar möjlighet att ”skräddarsy” pumpsumpen efter våra kunders önskemål. När det gäller stora och djupa pumpsumpar kan vi enkelt skapa mellandäck för att lasta av hanteringen vid byte av pumpar.

Inga tunga lyft

Travers pumpstation

Ett smart lösning för traversen som sitter i taket på överbyggnaden gör att man slipper tunga lyft. Traversen kan enkelt skjutas ut genom dörren. Vid pumpservice så lyfter man enkelt upp den ur pumpsumpen och vidare till lastbilen i ett och samma moment.

Grunden för bra arbetsmiljö

Säkert och tryggt

Säkerheten för dem som skall jobba i pumpstationen kommer alltid i första hand. I äldre pumpstationer var man alltid två när pumpar skulle servas. Tack vare kvarngaller och hög säkerhet i våra pumpstationer kan nu samma arbete utföras av en person.

Rent och snyggt

En rostfri inredning skapar en hög grundläggande renlighet i våra överbyggnader. Det är lätt att spola av ytor och hålla rent i vår pumpstation. Det sparar också tid när det gäller underhåll och tillsyn av pumpstationen.

Arbetsanpassad miljö

Alla våra pumpsumpar är tillverkad i rostfritt stål. Det skapar möjlighet att ”skräddarsy” pumpsumpen efter våra kunders önskemål. När det gäller stora och djupa pumpsumpar kan vi enkelt skapa mellandäck för att lasta av hanteringen vid byte av pumpar.

Inga tunga lyft

Travers pumpstation

Ett smart lösning för traversen som sitter i taket på överbyggnaden gör att man slipper tunga lyft. Traversen kan enkelt skjutas ut genom dörren. Vid pumpservice så lyfter man enkelt upp den ur pumpsumpen och vidare till lastbilen i ett och samma moment.

Teknik i Väst skapar en bättre arbetsmiljö med rostfria pumpstationer

Teknik i Väst har en långsiktig plan för att skapa en  bra arbetsmiljö för sin personal. Företaget byter ut sina gamla pumpstationer med betongringar och plastsumpar mot nya rostfria pumpstationer.

Ny pumpstation från Rostfria

Pär Krogh VA tekniker och Per-Erik Bryntesson enhetschef Teknik i Väst

– Utifrån den kravbild vi satt upp för våra anställda när det gäller deras arbetsmiljö, så kan vi konstatera att pumpstationer med betongringar och plastsumpar inte längre håller måttet, säger Per-Erik Bryntesson enhetschef Teknik i Väst.

Eda kommun, som är delägare i Teknik i Väst, köpte sin första rostfria pumpstation 1991. Man har över tid bytt ut gamla pumpstationer med betongringar och plastsumpar mot nya rostfria pumpstationer, totalt har man nu 15 nya pumpstationer.
– Det går knappt att jämföra de gamla betongstationerna med de nya från Rostfria VA-System förklarar Per-Erik. De nya pumpstationerna har en arbetsmiljö av toppklass, lättstädade och med rejäla utrymmen som är arbetsanpassade. Det gör att pumpstationerna uppfyller de krav vi har på en bra arbetsmiljö och hög säkerhet för vår personal.
Teknik i Väst har också valt en större överbyggnad för att de som jobbar med pumpstationen skall få en så bra arbetsmiljö som möjligt.
-Över tid skiljer det inte så mycket i pris om man väljer den större överbyggnaden, säger Per-Erik. Vi får ett större utrymme inne i byggnaden vilket gör att allt blir lättare och säkrare för personalen. Vi har skåp för el och brutet vatten som kräver ett visst säkerhetsutrymme och då är det bra att man har plats.

Pumpstation ny överbyggnad

Pär Krogh VA Tekniker hos Teknik i Väst gör tummen upp för en ny och bra arbetsmiljö

Om man tittar på de äldre pumpstationerna med betongringar så är inte arbetsmiljön bra, den är rent av dålig. Nere i pumpsumpen är betongen ansatt av mögel och svampangrepp. Det är också trångt i överbyggnaden då den oftast inte är större än betongringarna den är byggd på. I många av de äldre pumpstationerna finns det oftast en pump, detta kan också dra ned driftsäkerheten i VA-nätet.
– Det får helt enkelt inte ske att pumpen slutar fungera och vi får en så kallad bräddning där pumpstationen blir översvämmad säger Per-Erik Bryntesson. I de nya pumpstationerna från Rostfria VA-System har vi två pumpar och det skapar en stor driftsäkerhet i VA-nätet.

  • Teknik i Väst är ett resursbolag ägt av Arvika och Eda Kommun. Bolaget står för drift samt skötsel inom områdena gator o vägar, vatten o avlopp samt renhållning i de två kommunerna. 

En äldre pumpsump med betongringar, ansatt av mögel och svampangrepp.

Teknik i Väst skapar en bättre arbetsmiljö med rostfria pumpstationer

Teknik i Väst har en långsiktig plan för att skapa en  bra arbetsmiljö för sin personal. Företaget byter ut sina gamla pumpstationer med betongringar och plastsumpar mot nya rostfria pumpstationer.

Ny pumpstation från Rostfria

Pär Krogh VA tekniker och Per-Erik Bryntesson enhetschef Teknik i Väst

– Utifrån den kravbild vi satt upp för våra anställda när det gäller deras arbetsmiljö, så kan vi konstatera att pumpstationer med betongringar och plastsumpar inte längre håller måttet, säger Per-Erik Bryntesson enhetschef Teknik i Väst.

Eda kommun, som är delägare i Teknik i Väst, köpte sin första rostfria pumpstation 1991. Man har över tid bytt ut gamla pumpstationer med betongringar och plastsumpar mot nya rostfria pumpstationer, totalt har man nu 15 nya pumpstationer.
– Det går knappt att jämföra de gamla betongstationerna med de nya från Rostfria VA-System förklarar Per-Erik. De nya pumpstationerna har en arbetsmiljö av toppklass, lättstädade och med rejäla utrymmen som är arbetsanpassade. Det gör att pumpstationerna uppfyller de krav vi har på en bra arbetsmiljö och hög säkerhet för vår personal.
Teknik i Väst har också valt en större överbyggnad för att de som jobbar med pumpstationen skall få en så bra arbetsmiljö som möjligt.
-Över tid skiljer det inte så mycket i pris om man väljer den större överbyggnaden, säger Per-Erik. Vi får ett större utrymme inne i byggnaden vilket gör att allt blir lättare och säkrare för personalen. Vi har skåp för el och brutet vatten som kräver ett visst säkerhetsutrymme och då är det bra att man har plats.

Pumpstation ny överbyggnad

Pär Krogh VA Tekniker hos Teknik i Väst gör tummen upp för en ny och bra arbetsmiljö

Om man tittar på de äldre pumpstationerna med betongringar så är inte arbetsmiljön bra, den är rent av dålig. Nere i pumpsumpen är betongen ansatt av mögel och svampangrepp. Det är också trångt i överbyggnaden då den oftast inte är större än betongringarna den är byggd på. I många av de äldre pumpstationerna finns det oftast en pump, detta kan också dra ned driftsäkerheten i VA-nätet.
– Det får helt enkelt inte ske att pumpen slutar fungera och vi får en så kallad bräddning där pumpstationen blir översvämmad säger Per-Erik Bryntesson. I de nya pumpstationerna från Rostfria VA-System har vi två pumpar och det skapar en stor driftsäkerhet i VA-nätet.

  • Teknik i Väst är ett resursbolag ägt av Arvika och Eda Kommun. Bolaget står för drift samt skötsel inom områdena gator o vägar, vatten o avlopp samt renhållning i de två kommunerna. 

En äldre pumpsump med betongringar, ansatt av mögel och svampangrepp.