Rostfria VA-System godkänd leverantör hos Sinfra

Vi är glada att kunna meddela att Rostfria VA-System har genomgått en omfattande revision och vi är är officiellt godkända av Sinfra, Sveriges Inköpscentral för Infrastruktur. Detta är ett stort steg framåt för oss och ett erkännande av vårt åtagande för kvalitet och hållbarhet.

Att bli godkända av Sinfra innebär att vi uppfyller deras stränga krav på kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Som kund kan ni lita på att vi tillsammans genomför en bra och pålitlig affär, vilket bidrar till ett långsiktigt och hållbart samarbete. Här är några punkter som ingår i Sinfra.

  1. Högre kvalitetsgaranti: Sinfra ställer höga krav på sina godkända leverantörer, vilket innebär att kunderna kan vara säkra på att de produkter och tjänster de får från Rostfria VA-System håller en hög kvalitet och uppfyller branschstandarder.
  2. Ökad trygghet och säkerhet: Kunderna kan känna sig tryggare med att produkterna har genomgått noggranna kontroller och revisioner. Detta minskar risken för fel och problem som kan uppstå med undermåliga produkter.
  3. Effektivare upphandlingsprocess: För offentliga och privata aktörer innebär godkännandet att de kan förlita sig på att Rostfria VA-System redan är granskade och uppfyller nödvändiga krav. Detta förenklar och snabbar upp upphandlingsprocessen.
  4. Bättre prisvillkor: Genom att använda Sinfras ramavtal kan kunderna ofta få tillgång till fördelaktiga prisvillkor och kostnadseffektivare lösningar jämfört med att förhandla individuella avtal.
  5. Miljömässiga fördelar: Sinfra ställer krav på hållbarhet och miljöhänsyn, vilket innebär att kunder som köper från godkända leverantörer som Rostfria VA-System bidrar till en mer hållbar utveckling.
  6. Säkerställd leveranskapacitet: Att vara godkänd av Sinfra innebär att Rostfria VA-System har visat sig kunna leverera enligt avtalade villkor och tider, vilket minskar risken för förseningar och leveransproblem för kunderna.

Sinfra, Sveriges Inköpscentral för Infrastruktur, är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar. Föreningen tillhandahåller ramavtal och inköpslösningar för företag och organisationer inom energi- och VA-sektorn. Sinfras mål är att förenkla och effektivisera inköpsprocesserna för sina medlemmar genom att erbjuda konkurrenskraftiga avtal och säkerställa hög kvalitet på de produkter och tjänster som upphandlas.

Genom att vara medlem och godkänd leverantör hos Sinfra kan företag som Rostfria VA-System dra nytta av de omfattande resurser och nätverk som Sinfra erbjuder, vilket i sin tur kan bidra till företagets tillväxt och utveckling.