Fördelar och nackdelar

På marknaden finns det olika varianter på pumpsumpar för avloppsstationer. De kan delas in i tre huvudgrupper, plast, betong och rostfritt stål. Vi bad oberoende konsultbolag, entreprenörer och kunder inom VA att väga fördelar och nackdelar mellan grupperna. Här kan ni se resultatet av analysen. Ju högre totalsiffran är, desto bättre är produkten.

Rostfritt stål är i en klass för sig …

Plast

Betong

Rostfrittstål

Drift & Design
Korrosion 3 2 3
Temperaturer 1 2 3
Transportvikt 2 1 3
Driftfärdig leverans 2 1 3
Anpassningar 1 2 3
Risker
Montage 2 1 3
Bakterietillväxt 1 1 3
UH behov / spolning 2 2 3
Arbetsmiljö / skydd 2 1 3
Kostnader & Framtid
Uppgradera 1 1 3
Inköpspris 3 2 1
Montage / sättning 2 1 3
Finansiering 2 2 3
Livslängd 1 2 3
Hållbar utveckling (LCC) 1 2 3

Summa 

26

23

43

Här kan du se hur de olika rubrikerna är värderade och vad siffrorna står för.

Drift & Design
Korrosion 3= lite korrosion 1= stor risk
Temperaturer 3= tål temp förändringar bra 1= dålig
Transportvikt 3= lätt transportvikt 1= tung vikt
Driftfärdig leverans 3= driftfärdig leverans 1= inte färdig behöver fixas
Anpassningar 3= lätt att anpassa 1=svår
Risker
Montage 3= enkel att montera 1= svårmonterad
Bakterietillväxt 3= liten bakteritillväxt 1=risk för stor tillväxt
UH behov / spolning 3= litet behov 1=stort behov av renhållning
Arbetsmiljö / skydd 3= bra arbetsmiljö och skydd 1= inte klockrent
Kostnader & Framtid
Uppgradera 3=lätt att fixa till 1=krångligt
Inköpspris 3= billig 1= dyr
Montage / sättning 3= billiga att montera 1= dyr att sätta upp
Finansiering 3= bra finansieringslösning 1= inte så bra
Livslängd 3= lång livslängd 1= kortare livslängd
Hållbar utveckling (LCC) 3= bra hållbar utveckling 1= sämre

Fördelar och nackdelar

På marknaden finns det olika varianter på pumpsumpar för avloppsstationer. De kan delas in i tre huvudgrupper, plast, betong och rostfritt stål. Vi bad oberoende konsultbolag, entreprenörer och kunder inom VA att väga fördelar och nackdelar mellan grupperna. Här kan ni se resultatet av analysen. Ju högre totalsiffran är, desto bättre är produkten.

Rostfritt stål är i en klass för sig …

Plast

Betong

Rostfrittstål

Drift & Design
Korrosion 3 2 3
Temperaturer 1 2 3
Transportvikt 2 1 3
Driftfärdig leverans 2 1 3
Anpassningar 1 2 3
Risker
Montage 2 1 3
Bakterietillväxt 1 1 3
UH behov / spolning 2 2 3
Arbetsmiljö / skydd 2 1 3
Kostnader & Framtid
Uppgradera 1 1 3
Inköpspris 3 2 1
Montage / sättning 2 1 3
Finansiering 2 2 3
Livslängd 1 2 3
Hållbar utveckling (LCC) 1 2 3

Summa 

26

23

43

Här kan du se hur de olika rubrikerna är värderade och vad siffrorna står för.

Drift & Design
Korrosion 3= lite korrosion 1= stor risk
Temperaturer 3= tål temp förändringar bra 1= dålig
Transportvikt 3= lätt transportvikt 1= tung vikt
Driftfärdig leverans 3= driftfärdig leverans 1= inte färdig behöver fixas
Anpassningar 3= lätt att anpassa 1=svår
Risker
Montage 3= enkel att montera 1= svårmonterad
Bakterietillväxt 3= liten bakteritillväxt 1=risk för stor tillväxt
UH behov / spolning 3= litet behov 1=stort behov av renhållning
Arbetsmiljö / skydd 3= bra arbetsmiljö och skydd 1= inte klockrent
Kostnader & Framtid
Uppgradera 3=lätt att fixa till 1=krångligt
Inköpspris 3= billig 1= dyr
Montage / sättning 3= billiga att montera 1= dyr att sätta upp
Finansiering 3= bra finansieringslösning 1= inte så bra
Livslängd 3= lång livslängd 1= kortare livslängd
Hållbar utveckling (LCC) 3= bra hållbar utveckling 1= sämre

Fördelar och nackdelar

På marknaden finns det olika varianter på pumpsumpar för avloppsstationer. De kan delas in i tre huvudgrupper, plast, betong och rostfritt stål. Vi bad oberoende konsultbolag, entreprenörer och kunder inom VA att väga fördelar och nackdelar mellan grupperna. Här kan ni se resultatet av analysen. Ju högre totalsiffran är, desto bättre är produkten.

Rostfritt stål är i en klass för sig …

Plast

Betong

Rostfritt

Drift & Design
Korrosion 3 2 3
Temperaturer 1 2 3
Transportvikt 2 1 3
Driftfärdig leverans 2 1 3
Anpassningar 1 2 3
Risker
Montage 2 1 3
Bakterietillväxt 1 1 3
UH behov / spolning 2 2 3
Arbetsmiljö / skydd 2 1 3
Kostnader & Framtid
Uppgradera 1 1 3
Inköpspris 3 2 1
Montage / sättning 2 1 3
Finansiering 2 2 3
Livslängd 1 2 3
Hållbar utveckling (LCC) 1 2 3

Summa 

26

23

43

Här kan du se hur de olika rubrikerna är värderade och vad siffrorna står för.

Drift & Design
Korrosion 3= lite korrosion 1= stor risk
Temperaturer 3= tål temp förändringar bra 1= dålig
Transportvikt 3= lätt transportvikt 1= tung vikt
Driftfärdig leverans 3= driftfärdig leverans 1= inte färdig behöver fixas
Anpassningar 3= lätt att anpassa 1=svår
Risker
Montage 3= enkel att montera 1= svårmonterad
Bakterietillväxt 3= liten bakteritillväxt 1=risk för stor tillväxt
UH behov / spolning 3= litet behov 1=stort behov av renhållning
Arbetsmiljö / skydd 3= bra arbetsmiljö och skydd 1= inte klockrent
Kostnader & Framtid
Uppgradera 3=lätt att fixa till 1=krångligt
Inköpspris 3= billig 1= dyr
Montage / sättning 3= billiga att montera 1= dyr att sätta upp
Finansiering 3= bra finansieringslösning 1= inte så bra
Livslängd 3= lång livslängd 1= kortare livslängd
Hållbar utveckling (LCC) 3= bra hållbar utveckling 1= sämre