Vi hjälper er att byta ut en kasserad betongsump!

Om er betongsump inte längre håller måttet utan måste bytas ut, så har vi på Rostfria VA – System tagit fram en snabb och enkel metod för att lösa ert problem. Utifrån måtten på er betongsump tillverkar vi en ny rostfri pumpsump, den är specialgjord just för er pumpstation. Den sätter vi ned inne i den gamla betongsumpen, kopplar och svetsar in anslutningsstudsar till befintliga ledningar och ställer på pumphuset. Nu har ni en helt ny pumpstation, på samma plats som den gamla stod.

1. Rivning av betongsumpen

Pumpsump och pumphus

Den skadade pumpstationen rivs ned och de översta betongringarna tas bort. Votningen i botten på betongsumpen tas bort (eller bibehålls om volymen räcker till) en ny grusbädd läggs på plats. Några uttag för inkommande ledning finns inte på den ny rostfria pumpsumpen, det tas upp när pumpsumpen står på rätt plats så att hålet hamnar på exakt rätt ställe.

2. Pumpsumpen gjuts fast

Skadad betongsump

Hål för inkommande ledningar tas upp, och ledningarna svetsas fast från insidan av pumpsumpen. Inkommande avloppsledning, utgående tryckledning och utgående breddledning kopplas på det befintliga nätet. Den rostfria pumpsumpen gjuts sedan fast med betong.

3. Pumphuset ställs på plats

Skadad betongsump

Själva pumphuset lyfts på plats och man kan börja installera el och automationen.Ett helt nytt set av pumpar lyfts ned i den rostfria pumpsumpen. Inkommande färskvatten kopplas till huset. Efter inkoppling av ledningar fyller man med sand och grus runt pumpsumpen.