Om GDPR och personuppgifter.

Rostfriapumpstationer är ett varumärke inom Rostfria VA-System i Sverige AB (org 559271-1369). Här finner du information om General Data Protection Regulation (GDPR) och hur vi hanterar kund och personuppgifter för de personer som inte är anställda i vår firma.

VÅRA KUNDER ÄR ENBART JURIDISKA PERSONER

Rostfria VA-System säljer inte produkter till privatpersoner, våra kunder är enbart juridiska personer (kommuner och företag). De kontaktuppgifter som vi hanterar kring våra kunder är enbart till för att vi skall kunna sköta våra åtaganden gällande leveranser och garantier.

Rostfria VA-System i Sverige AB spar i kundregistret följande uppgifter.

  • Kundens juridiska namn
  • Organisationsnummer
  • Fakturaadress
  • Leveransadress
  • Typ av leverans
  • Kontaktpersons namn och titel
  • Kontaktpersons tel/mobil
  • Kontaktpersons e-postadress

Dessa uppgifter spar vi så länge garantitiden löper på våra produkter eller tills dess att kontaktpersonen får ändrade arbetsuppgifter i sin anställning. Ändringar i kundregistret sker även via sedvanlig registervård.

Rostfria VA-System lämnar inte ut uppgifter i kundregistret till tredje part, undantaget är om vi blir tvingade enligt svensk lag. Vi hanterar kundregistret via en krypterad server i Sverige.

OM TREDJEPARTSLÖSNINGAR

Rostfria VA-System använder två tredjeparts lösningar för att utvärdera webbtrafiken på hemsidan www.rostfria.com. Google INC och Albacross Nordic AB. (klicka på företagsnamnet för mer information)

OM VÅRT NYHETSBREV

Rostfria VA-System skickar under varumärket ”Rosfriapumpstationer” ut ett nyhetsbrev i marknadsförings syfte. Nyhetsbrevet når personer som har samtyckt till detta, om så inte skulle vara fallet, så finns möjlighet i Nyhetsbrevet att avregistrera sig från sändlistan.

ÖVRIGT

Den som inte vill motta adresserad reklam och erbjudanden kan kontakta Rostfria VA-System i Sverige AB Kundtjänst och begära en reklamspärr. Information om vilka personuppgifter som är registrerade kan erhållas efter skriftlig begäran till Rostfria VA-System i Sverige AB Kundtjänst. Rostfria VA-System i Sverige AB kommer på eget eller på Kontoinnehavarens initiativ rätta felaktiga uppgifter.

Personuppgifter sparas i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR). Enligt GDPR har du rätt att få information om behandling av personuppgifter. Önskas utdrag av dina personuppgifter, kontakta oss på adress nedan.

Adress: Rostfria VA-System i Sverige AB, Industrivägen 7, 682 33 Filipstad,
tel 010 350 20 30