ROSTFRITT STÅL TRYGG EKONOMISK FRAMTID !

Rostfri pumpsump

Enkelt och snabbt montage. Placeras direkt på avjämnad grusbotten, låg vikt gör att allt lyft på plats med transportbilens kran eller mindre grävmaskin. Ingen bottenplatta eller förankring krävs, grusåterfyllning  räcker. Dimensionerad för grundvattentryck upp till marknivå. Verkstadsbyggda enheter gör att ni kommer snabbt igång, då det är mycket enkelt att ansluta yttre el och rör till pumpstationen.

Driftsäkerheten är ett av våra starkaste ledord, vår pumpstation är driftfärdig vid leverans. Samtliga pumpar, ventiler och styrsystem som finns på marknaden kan installeras i våra pumpstationer. Då vi har ett nära och bra samarbete med våra kunder, så kan ni få allt anpassat efter era behov och resurser. Pumpar och automatskåp anpassas helt efter vad ni är vana med, så att driftpersonalen känner sig bekväma i sitt arbete i pumpstationen.

Vår pumpsump är byggd i rostfritt stål vilket gör att service och underhåll av stationen blir extremt låg. Den rostfria pumpsumpen gör att bakterietillväxten hålls på en låg nivå. Ytorna i pumpstationen är beklädda med stryktålig rostfri plåt, vilket gör det enkelt att hålla rent och skapa en hygienisk arbetsmiljö. Vi för en löpande dialog med våra kunder som också blivit våra samarbetspartners. Tillsammans tar vi fram nya smarta och kluriga lösningar, som förbättrar kapaciteten och prestandan på våra rostfria pumpstationer.

Ett eventuellt högre inköpspris för vår rostfria pumpstation, räknas hem genom lägre driftskostnad och betydligt längre livslängd än plast- betongstationer. Tack vare att pumpsumpen i våra pumpstationer är tillverkad i rostfritt stål så har den i princip obegränsad livslängd. Skulle ni få förändringar i närmiljön och behöver utöka  pumpstationens kapacitet så kan ni, tack vare den rostfria lösningen, utföra ändringar och kompletteringar med bibehållen styrka och kvalitet.

Vi har under åren gjort en rad nya och smarta lösningar för våra kunder som du kan ta del av. Som exempel kan vi ta tömning via slamsugningsbil. Står er rostfriapumpstation i en miljö som skapar mycket slam, så kan det finnas behov att tömma pumpsumpen på slammet. Detta kan bli en klar sanitär olägenhet när slangarna skall dras ut ur pumpstationen. Vi har skapat en extern tömning via ett rör som går från botten av pumpsumpen och vars koppling sitter på utsidan av överbyggnaden. Slamsugningsbilen kan på så sätt tömma hela pumpsumpen utan en droppe kommer att finns kvar inne på överbyggnadens golv.

Vi vet att våra pumpstationer av rostfritt stål håller en mycket hög nivå när det gäller kvalité och konstruktion. Därför lämnar vi 25 års garanti på våra rostfria konstruktioner. 

VILL DU ÖKA DITT DRIFTNETTO OCH MINSKA DINA UNDERHÅLLSKOSTNADER? 

VÄLJ EN PUMPSTATION I ROSTFRITT!

KONTAKTA OSS

Kontakta oss!

Hör gärna av dig till oss om du vill prata avlopp och pumpstationer. Vi hjälper till att hitta lösningar som passar dig bäst. Behöver du anpassa en gammal pumpstation? Kontakta oss, vi är specialister på kluriga och smarta lösningar, som skapar lång ekonomisk livslängd för VA kollektivet.

KONTAKTA OSS

BETONG RUTTNAR, DET GÖR INTE ROSTFRITT STÅL!

I avloppsvatten bildas det svavelväte, detta lakar ur betongen. Genom korrosionen ”ruttnar” den och blir till en ”sandliknande” massa. Om ni använder föråldrade metoder så måste ni efter ett antal år byta ut betongsumpen i er pumpstation. Med våra pumpsumpar i rostfritt stål så slipper ni detta. När situationen uppstår att betongsumpen måste bytas ut, så kan vi lösa problemet genom att sätta in en rostfri pumpsump inne i den uttjänta betongsumpen. Våra rostfria lösningar står emot svavelväte och har en extrem lång livslängd.

Rostfriapumpstationer, ett smart och långsiktigt val!

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION

Hela avloppspumpstationen, med överbyggnad och pumpsump, kommer med vår lastbil. Allt är klart att tas i drift direkt, då all el och vvs är installerad i vår verkstad. Överbyggnaden är testad och klar samt helt anpassad till pumpsumpen. Snabbt och enkelt kommer ni direkt i drift.

LÄS MER OM INSTALLATIONEN
Grop för pumpstation
Pumpsump lyfts av transport
Pumpstation byggs
Avloppspumpstation
Överbyggnad till pumpstation
Pumphuset till pumpstationen

Vi gjorde en långsiktig utvärdering för en längre tidsperiod. Utfallet från den ekonomiska analysen gjorde att vi valde en rostfri pumpstation. Den kan vara lite dyrare i inköp, men i det långa loppet blir den snabbt billigare än andra varianter.

Per Eriksson Projektledare VA, Karlstad Kommun

Det är tacksamt att pumpsumpen har en utkragad fotplatta, det gör att vi inte riskerar att den lyfts upp av grundvattnet. Avloppsstationen står bara några meter från Vänerns strandkant och vi behöver ändå inte förankra pumpsumpen.

Hanna Nyström Platschef Segermo, Segermo AB

Vi har haft den här pumpstationen från Rostfria VA-System i drift sedan 2010. Kvalitén och finishen på stationen är så hög att man kan tro att den är helt ny efter alla år, säger Staffan Nordlander Maskinmästare i Eda kommun.

Staffan Nordlander , Maskinmästare, Eda Kommun
Avloppstation

BETONG RUTTNAR, DET GÖR INTE ROSTFRITT STÅL!

I avloppsvatten bildas det svavelväte, detta lakar ur betongen. Genom korrosionen ”ruttnar” den och blir till en ”sandliknande” massa. Om ni använder föråldrade metoder så måste ni efter ett antal år byta ut betongsumpen i er pumpstation. Med våra pumpsumpar i rostfritt stål så slipper ni detta. När situationen uppstår att betongsumpen måste bytas ut, så kan vi lösa problemet genom att sätta in en rostfri pumpsump inne i den uttjänta betongsumpen. Våra rostfria lösningar står emot svavelväte och har en extrem lång livslängd.

Rostfriapumpstationer, ett smart och långsiktigt val!