VILL DU ÖKA DITT DRIFTNETTO OCH MINSKA DINA UNDERHÅLLSKOSTNADER?

VÄLJ EN PUMPSTATION
I ROSTFRITT STÅL!

 

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION

Hela avloppspumpstationen, med överbyggnad och pumpsump, kommer med vår lastbil. Allt är klart att tas i drift direkt, då all el och vvs är redan installerad i vår verkstad. Överbyggnaden är testad och klar samt helt anpassad till pumpsumpen.
Snabbt och enkelt kommer ni i drift direkt.

Grop för pumpstation
Pumpsump lyfts av transport
Pumpstation byggs
Avloppspumpstation
Överbyggnad till pumpstation
Pumphuset till pumpstationen

Nyhet! Vi är med i Sinfra:

Rostfria godkända av Sinfra, läs mer här

Nyhet Nyanställning:

Johan ny projektledare hos Rostfria, läs mer här

KONTAKTA OSS

Kontakta oss!

Hör gärna av dig till oss om du vill prata avlopp och pumpstationer. Vi hjälper till att hitta lösningar som passar dig bäst. Behöver du anpassa en gammal pumpstation? Kontakta oss, vi är specialister på kluriga och smarta lösningar, som skapar lång ekonomisk livslängd för VA kollektivet.

KONTAKTA OSS

Vi gjorde en långsiktig utvärdering för en längre tidsperiod. Utfallet från den ekonomiska analysen gjorde att vi valde en rostfri pumpstation. Den kan vara lite dyrare i inköp, men i det långa loppet blir den snabbt billigare än andra varianter.

Per Eriksson Projektledare VA, Karlstad Kommun

Det är tacksamt att pumpsumpen har en utkragad fotplatta, det gör att vi inte riskerar att den lyfts upp av grundvattnet. Avloppsstationen står bara några meter från Vänerns strandkant och vi behöver ändå inte förankra pumpsumpen.

Hanna Nyström Platschef Segermo, Segermo AB

Vi har haft den här pumpstationen från Rostfria VA-System i drift sedan 2010. Kvalitén och finishen på stationen är så hög att man kan tro att den är helt ny efter alla år, säger Staffan Nordlander Maskinmästare i Eda kommun.

Staffan Nordlander, Maskinmästare, Eda Kommun
Avloppstation

VILL DU ÖKA DITT DRIFTNETTO OCH MINSKA DINA UNDERHÅLLSKOSTNADER?

VÄLJ EN PUMPSTATION
I ROSTFRITT STÅL! 

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION

Hela avloppspumpstationen, med överbyggnad och pumpsump, kommer med vår lastbil. Allt är klart att tas i drift direkt, all el och vvs är redan installerad i vår verkstad. Överbyggnaden är testad och klar samt helt anpassad till pumpsumpen. Snabbt och enkelt kommer ni direkt i gång med driften.

Grop för pumpstation
Pumpsump lyfts av transport
Pumpstation byggs
Avloppspumpstation
Överbyggnad till pumpstation
Pumphuset till pumpstationen

Nyhet! Vi är med i Sinfra:

Rostfria godkända av Sinfra, läs mer här

Nyhet Nyanställning:

Johan ny projektledare hos Rostfria, läs mer här

KONTAKTA OSS

Kontakta oss!

Hör gärna av dig till oss om du vill prata avlopp och pumpstationer. Vi hjälper till att hitta lösningar som passar dig bäst. Behöver du anpassa en gammal pumpstation? Kontakta oss, vi är specialister på kluriga och smarta lösningar, som skapar lång ekonomisk livslängd för VA kollektivet.

KONTAKTA OSS

Vi gjorde en långsiktig utvärdering för en längre tidsperiod. Utfallet från den ekonomiska analysen gjorde att vi valde en rostfri pumpstation. Den kan vara lite dyrare i inköp, men i det långa loppet blir den snabbt billigare än andra varianter.

Per Eriksson Projektledare VA, Karlstad Kommun

Det är tacksamt att pumpsumpen har en utkragad fotplatta, det gör att vi inte riskerar att den lyfts upp av grundvattnet. Avloppsstationen står bara några meter från Vänerns strandkant och vi behöver ändå inte förankra pumpsumpen.

Hanna Nyström Platschef Segermo, Segermo AB

Vi har haft den här pumpstationen från Rostfria VA-System i drift sedan 2010. Kvalitén och finishen på stationen är så hög att man kan tro att den är helt ny efter alla år, säger Staffan Nordlander Maskinmästare i Eda kommun.

Staffan Nordlander, Maskinmästare, Eda Kommun
Avloppstation

VILL DU ÖKA DITT DRIFTNETTO
OCH MINSKA DINA UNDERHÅLLSKOSTNADER? 

VÄLJ EN PUMPSTATION I ROSTFRITT STÅL!

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION

Hela avloppspumpstationen, med överbyggnad och pumpsump, kommer med vår lastbil. Allt är klart att tas i drift direkt, all el och vvs är redan installerad i vår verkstad. Överbyggnaden är testad och klar samt helt anpassad till pumpsumpen. Snabbt och enkelt kommer ni direkt i gång med driften.

Grop för pumpstation

Avjämnad grusbotten

Pumpsump lyfts av transport

Pumpsumpen kommer på lastbil

Pumpstation byggs

Pumpsumpen lyfts på plats

Avloppspumpstation

Cermiflex sätts på pumpsumpen

Överbyggnad till pumpstation

Lyft ned från lastbilen

Pumphuset till pumpstationen

Överbyggnaden sätts på plats

Nyhet! Vi är med i Sinfra:

Rostfria godkända av Sinfra, läs mer här

Nyhet Nyanställning:

Johan ny projektledare hos Rostfria, läs mer här

Kontakta oss!

Hör gärna av dig till oss om du vill prata avlopp och pumpstationer. Vi hjälper till att hitta lösningar som passar dig bäst. Behöver du anpassa en gammal pumpstation? Kontakta oss, vi är specialister på kluriga och smarta lösningar, som skapar lång ekonomisk livslängd för VA kollektivet.

KONTAKTA OSS

Överbyggnad pumpstation Rostfria VA-System

Vi möblerar om i överbyggnaden

Läs mer här

Tryckstegringshus

Vi har skapat ett nytt segment, tryckstegringshus

Läs mer här

Vi gjorde en långsiktig utvärdering för en längre tidsperiod. Utfallet från den ekonomiska analysen gjorde att vi valde en rostfri pumpstation. Den kan vara lite dyrare i inköp, men i det långa loppet blir den snabbt billigare än andra varianter.

Per Eriksson Projektledare VA, Karlstad Kommun
Avloppstation