Rostfri pumpsump

Pumpsump med i princip obegränsad livslängd

Vår pumpsump är byggd i rostfritt stål, vilket gör att service och underhåll
blir extremt låg. Vi lämnar 25 års garanti på våra rostfria konstruktioner.

Den rostfria pumpsumpen har den fördelen att bakterietillväxten hålls på en låg nivå,
bakterierna har svårt att ”få fäste” och föröka sig på den rostfria ytan. Det är mycket
enkelt att hålla rent och spola av inne i pumpsumpen. Den rostfria pumpsumpen gör
det också möjligt att enkelt anpassa röranslutningar efter era önskemål. Alla typer av
pumpar kan installeras i våra pumpstationer. Läs mer om detta under ”Automatik”.

 • 25 års garanti, ingen korrosion.
 • Pumpsumpen är tillverkad i rostfritt stål 1.4301 eller i syrafast kvalité 1.4436.
 • Standarddiametrar från 1,6 till 3 meter.
 • Standarddjup ned till 6 meter.
 • Andra dimensioner görs på kundens begäran.
 • Kan infogas i äldre installationer.
 • Rostfritt stål skapar en långlivslängd.
 • Låg servicenivå, enkel att hålla ren och hygienisk.
 • Enkel att göra anpassningar efter era behov.
 • Oöm och tålig, klarar låga och höga temperaturer.
 • Låg vikt, lyfts på plats med transportbilens kran.
 • Utkragad fotplatta vilket gör att man:
  – Kan sätta pumpsumpen direkt på en avjämnad grusbotten
  – Klarar grundvattentryck upp till markytan
  – Ingen förankring behövs
Rostfri pumpsump

BETONG RUTTNAR, DET GÖR INTE ROSTFRITT STÅL !

I avloppsvatten bildas det svavelväte, detta lakar ur betongen. Genom korrosionen ”ruttnar” den och blir till en ”sandliknande” massa. Om ni använder föråldrade metoder så måste ni efter ett antal år byta ut betongsumpen i er pumpstation. Med våra pumpsumpar i rostfritt stål så slipper ni detta. När situationen uppstår att betongsumpen måste bytas ut, så kan vi lösa problemet genom att sätta in en rostfri pumpsump inne i den uttjänta betongsumpen. Våra rostfria lösningar står emot svavelväte och har en extrem lång livslängd.

Rostfriapumpstationer, ett smart och långsiktigt val!