Kundreferens Entreprenad

Våra bästa referenser får vi från de som jobbar direkt med eller i våra rostfria pumpstationer. Vi har alltid varit måna om att lyssna och ta till oss deras åsikter kring våra produkter. Det är för oss det bästa sättet att utveckla våra produkter, kundanpassning är ett ledord för oss. Hanna Nyström är ingenjör inom mark och anläggning, hon jobbar som platschef hos Segermo AB, vi träffade henne i samband med en stor nybyggnation i Karlstad.

Smidigt att få pumpstationen på plats.

På området kring Kanikenäsbanken i Karlstad byggs det över 900 nya lägenheter. I samband med det så bygger Karlstad Kommun ut VA-nätet och för att hantera avloppsvattnet så har man valt en Rostfripumpstation. Generalentreprenör på anläggningssidan är Segermo AB och deras platschef är Hanna Nyström, ingenjör inom mark och anläggning.

-Jag måste säga att det var jättesmidigt att hantera pumpstationen. Den rostfria pumpsumpen kom i ett stycke och vi kunde enkelt lyfta ned den med lastbilens egen kran i ett moment. Alla tunga lyft på en arbetsplats är ett riskmoment, och kan man få ned dem till ett minimum så är det bra, säger Hanna Nyström, platschef på Segermo.

Kanikenäsbanken är gammal sjöbotten från Vänern och ligger mellan Inre Hamn och Orrholmsviken i Karlstad. Så marken är inte så stabil och påverkan från vattennivån i Vänern är stor.
– Det är tacksamt att pumpsumpen har en utkragad fotplatta som gör att vi inte riskerar att den lyfts upp av grundvattnet. Avloppsstationen står bara några meter från strandkanten och vi behöver inte förankra pumpsumpen alls förklarar Hanna.

Fotplattan gör också att hela den rostfriapumpsumpen kan stå stabilt på en grusbotten.
– Vi har inte behövt gjuta någon  platta för att få den på plats. Vi har jämnat av och vägt av grusbotten, lyft dit pumpsumpen och fyllt på med grus runt den, avslutar Hanna Nyström, platschef på Segermo.

Hannas Nyström summerar fördelarna

 • Låg vikt, lyfts enkelt av med transportbilens kran.

 • Utkragad fotplatta vilket gör att man kan sätta pumpsumpen direkt på en avjämnad grusbotten.

 • Klarar grundvattentryck upp till markytan.

 • Ingen förankring behövs.

 • Går mycket snabbt att installera.

 • Smidigt att koppla in på avloppsnätet.

Om Segermo AB

Segermo arbetar huvudsakligen med större järnvägs- och infrastrukturprojekt i hela Sverige. Företaget har 100 anställda, alla med stor kompetens och entusiasm inför det arbete som ska utföras. Segermos verksamhet drivs av ett handplockat team som skapar perfekta förutsättningar för att lyckas med varje uppdrag.
(text från www.segermo.com)

Kundreferens Entreprenad

Våra bästa referenser får vi från de som jobbar direkt med eller i våra rostfria pumpstationer. Vi har alltid varit måna om att lyssna och ta till oss deras åsikter kring våra produkter. Det är för oss det bästa sättet att utveckla våra produkter, kundanpassning är ett ledord för oss. Hanna Nyström är ingenjör inom mark och anläggning, hon jobbar som platschef hos Segermo AB, vi träffade henne i samband med en stor nybyggnation i Karlstad.

Smidigt och enkelt att få pumpstationen på plats.

På området kring Kanikenäsbanken i Karlstad byggs det över 900 nya lägenheter. I samband med det så bygger Karlstad Kommun ut VA-nätet och för att hantera avloppsvattnet så har man valt en Rostfripumpstation. Generalentreprenör på anläggningssidan är Segermo AB och deras platschef är Hanna Nyström, ingenjör inom mark och anläggning.

-Jag måste säga att det var jättesmidigt att hantera pumpstationen. Den rostfria pumpsumpen kom i ett stycke och vi kunde enkelt lyfta ned den med lastbilens egen kran i ett moment. Alla tunga lyft på en arbetsplats är ett riskmoment, och kan man få ned dem till ett minimum så är det bra, säger Hanna Nyström, platschef på Segermo.

Kanikenäsbanken är gammal sjöbotten från Vänern och ligger mellan Inre Hamn och Orrholmsviken i Karlstad. Så marken är inte så stabil och påverkan från vattennivån i Vänern är stor.
– Det är tacksamt att pumpsumpen har en utkragad fotplatta som gör att vi inte riskerar att den lyfts upp av grundvattnet. Avloppsstationen står bara några meter från strandkanten och vi behöver inte förankra pumpsumpen alls förklarar Hanna.

Fotplattan gör också att hela den rostfriapumpsumpen kan stå stabilt på en grusbotten.
– Vi har inte behövt gjuta någon  platta för att få den på plats. Vi har jämnat av och vägt av grusbotten, lyft dit pumpsumpen och fyllt på med grus runt den, avslutar Hanna Nyström, platschef på Segermo.

Hannas Nyström summerar fördelarna

 • Låg vikt, lyfts enkelt av med transportbilens kran.

 • Utkragad fotplatta vilket gör att man kan sätta pumpsumpen direkt på en avjämnad grusbotten.

 • Klarar grundvattentryck upp till markytan.

 • Ingen förankring behövs.

 • Går mycket snabbt att installera.

 • Smidigt att koppla in på avloppsnätet.

Om Segermo AB

Segermo arbetar huvudsakligen med större järnvägs- och infrastrukturprojekt i hela Sverige. Företaget har 100 anställda, alla med stor kompetens och entusiasm inför det arbete som ska utföras. Segermos verksamhet drivs av ett handplockat team som skapar perfekta förutsättningar för att lyckas med varje uppdrag.
(text från www.segermo.com)

Kundreferens Entreprenad

Våra bästa referenser får vi från de som jobbar direkt med eller i våra rostfria pumpstationer. Vi har alltid varit måna om att lyssna och ta till oss deras åsikter kring våra produkter. Det är för oss det bästa sättet att utveckla våra produkter, kundanpassning är ett ledord för oss. Hanna Nyström är ingenjör inom mark och anläggning, hon jobbar som platschef hos Segermo AB, vi träffade henne i samband med en stor nybyggnation i Karlstad.

Smidigt att få pumpstationen på plats.

På området kring Kanikenäsbanken i Karlstad byggs det över 900 nya lägenheter. I samband med det så bygger Karlstad Kommun ut VA-nätet och för att hantera avloppsvattnet så har man valt en Rostfripumpstation. Generalentreprenör på anläggningssidan är Segermo AB och deras platschef är Hanna Nyström, ingenjör inom mark och anläggning.

-Jag måste säga att det var jättesmidigt att hantera pumpstationen. Den rostfria pumpsumpen kom i ett stycke och vi kunde enkelt lyfta ned den med lastbilens egen kran i ett moment. Alla tunga lyft på en arbetsplats är ett riskmoment, och kan man få ned dem till ett minimum så är det bra, säger Hanna Nyström, platschef på Segermo.

Kanikenäsbanken är gammal sjöbotten från Vänern och ligger mellan Inre Hamn och Orrholmsviken i Karlstad. Så marken är inte så stabil och påverkan från vattennivån i Vänern är stor.
– Det är tacksamt att pumpsumpen har en utkragad fotplatta som gör att vi inte riskerar att den lyfts upp av grundvattnet. Avloppsstationen står bara några meter från strandkanten och vi behöver inte förankra pumpsumpen alls förklarar Hanna.

Fotplattan gör också att hela den rostfriapumpsumpen kan stå stabilt på en grusbotten.
– Vi har inte behövt gjuta någon  platta för att få den på plats. Vi har jämnat av och vägt av grusbotten, lyft dit pumpsumpen och fyllt på med grus runt den, avslutar Hanna Nyström, platschef på Segermo.

Hannas Nyström summerar fördelarna

 • Låg vikt, lyfts enkelt av med transportbilens kran.

 • Utkragad fotplatta vilket gör att man kan sätta pumpsumpen direkt på en avjämnad grusbotten.

 • Klarar grundvattentryck upp till markytan.

 • Ingen förankring behövs.

 • Går mycket snabbt att installera.

 • Smidigt att koppla in på avloppsnätet.

Om Segermo AB

Segermo arbetar huvudsakligen med större järnvägs- och infrastrukturprojekt i hela Sverige. Företaget har 100 anställda, alla med stor kompetens och entusiasm inför det arbete som ska utföras. Segermos verksamhet drivs av ett handplockat team som skapar perfekta förutsättningar för att lyckas med varje uppdrag.
(text från www.segermo.com)