2019 vårt bästa år hittills!

– Året som gått har varit fantastiskt för Rostfria VA-System. När det gäller omsättningen har vi slagit både budget och omsättningsrekord. Vi kommer att landa på en omsättning kring 45 milj säger Jonas Björkström, vd på Rostfria VA-System. En stark bidragande orsak till framgången är att våra säljare finns ute hos våra kunder och gör grovjobbet med att hitta kundanpassade lösningar som dagens VA-kollektiv kräver. Samt att våra kunder börjar att förstå hur viktigt det är med en riktig LCC kalkyl. Vi skall heller inte glömma bort att vår verkstadspersonal har ställt upp till 100 % när vår beläggning har varit mer än fulltecknad. Sammantaget har detta gjort att vi nått vår högsta omsättning hittills.

En av våra pumpstationer i lantlig miljö utanför Skövde.

En bredare syn på hållbarhet

Tankar på hållbarhet är nu en grundläggande del av det svenska samhället. För oss på Rostfria VA-System välkomnar vi det hållbara synsättet. Vi har under lång tid försökt få det svenska VA kollektivet att se på hållbarheten när det kommer till reparationer och nyinstallationer. Med en enkel LCC kalkyl (livs cykel kostnad) visar vi på hur utbytestakten är på olika material och hur mycket pengar man tappar på att använda plast och betongsumpar i pumpstationer. Genom att välja en rostfri pumpstation så kan vi hjälpa VA kollektivet att bli både miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Till det kan också läggas att nästan hela vår pumpstation är återvinningsbar.

Rostfri pumpsump

Jag har nu varit vd för Rostfria VA-System i 5 år och det är riktigt roligt att se de framsteg vi gjort över perioden.

 • Omsättningen har gått från 8 milj till 45 milj.
 • Personalstyrkan är mer än fördubblad.
 • Vi har tagit marknadsandelar utan att behöva göra prisförändringar
 • En stark produktutveckling och kundanpassning har skett i samarbete med driftspersonalen ute hos våra kunder.
 • Vi har ett bredare kundnät, för 5 år sedan så fanns våra kunder i Svealand, nu täcker vi in hela Sverige.
 • Kvalitetsnivån har höjts genom en kontinuerlig investering i den senaste svetsutrustningen.
 • Vår personal är välutbildad och följer de ISO krav som våra kunder kräver.

Under de kommande 5 åren vill jag att vi skapar fler produkter för VA branschen. (Redan nu har vi några prototyper på gång så det ser lovande ut). Samt att vi har samlat verkstad och kontor under samma tak. Och inte minst att vi har fördubblat personal och omsättning.

Jonas Björkström, vd Rostfria VA-System.

Porträtt Jonas Björkström vd Rostfria VA System

Jonas Björkström

Rostfria VA-Systems mission är att hjälpa det svenska VA-kollektivet hitta lösningar på problem som blir hållbara och miljömässiga.

Värden vi skapar för våra intressenter

Med hållbarhet som grund så skapar vi en rad värden för våra intressenter

VA-kollektivet

 • Hög tillgänglighet och kundanpassning

 • Trygghet i att köpa produkter som uppfyller höga krav på kvalitet, säkerhet och miljö

 • Produkter och tjänster för lång livslängd

Medarbetare

 • Vi är en trygg och långsiktig arbetsgivare som erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsplats, med en säker arbetsmiljö.

Samhället

 • Arbetstillfällen

 • Ett bidrag till ekonomisk utveckling

 • Engagemang i det lokala idrottslivet
  .

Leverantörer och affärspartners

 • God och utvecklande affärsrelation

 • Ansvarsfullt affärsmannaskap
  .

2019 är vårt bästa år hittills!

– Året som gått har varit fantastiskt för Rostfria VA-System. När det gäller omsättningen har vi slagit både budget och omsättningsrekord. Vi kommer att landa på en omsättning kring 45 milj säger Jonas Björkström, vd på Rostfria VA-System. En stark bidragande orsak till framgången är att våra säljare finns ute hos våra kunder och gör grovjobbet med att hitta kundanpassade lösningar som dagens VA-kollektiv kräver. Samt att våra kunder börjar att förstå hur viktigt det är med en riktig LCC kalkyl.

En av våra pumpstationer utanför Skövde.

En bredare syn på hållbarhet

Tankar på hållbarhet är nu en grundläggande del av det svenska samhället. För oss på Rostfria VA-System välkomnar vi det hållbara synsättet. Vi har under lång tid försökt få det svenska VA kollektivet att se på hållbarheten när det kommer till reparationer och nyinstallationer. Med en enkel LCC kalkyl (livs cykel kostnad) visar vi på hur utbytestakten är på olika material och hur mycket pengar man tappar på att använda plast och betongsumpar i pumpstationer. Genom att välja en rostfri pumpstation så kan vi hjälpa VA kollektivet att bli både miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Till det kan också läggas att nästan hela vår pumpstation är återvinningsbar.

Rostfri pumpsump

Jag har nu varit vd för Rostfria VA-System i 5 år och det är riktigt roligt att se de framsteg vi gjort över perioden.

 • Omsättningen har gått från 8 milj till 45 milj.

 • Personalstyrkan är mer än fördubblad.

 • Vi har tagit marknadsandelar utan att behöva göra prisförändringar

 • En stark produktutveckling och kundanpassning har skett i samarbete med driftspersonalen ute hos våra kunder.

 • Vi har ett bredare kundnät, för 5 år sedan så fanns våra kunder i Svealand, nu täcker vi in hela Sverige.

 • Kvalitetsnivån har höjts genom en kontinuerlig investering i den senaste svetsutrustningen.

 • Vår personal är välutbildad och följer de ISO krav som våra kunder kräver.

Under de kommande 5 åren vill jag att vi skapar fler produkter för VA branschen. (Redan nu har vi några prototyper på gång så det ser lovande ut). Samt att vi har samlat verkstad och kontor under samma tak. Och inte minst att vi har fördubblat personal och omsättning.

Jonas Björkström, vd Rostfria VA-System.

Porträtt Jonas Björkström vd Rostfria VA System

Jonas Björkström

Rostfria VA-Systems mission är att hjälpa det svenska VA-kollektivet hitta lösningar på problem som blir hållbara och miljömässiga.

Med hållbarhet som grund så skapar vi en rad värden för våra intressenter

VA-kollektivet

 • Hög tillgänglighet och kundanpassning

 • Trygghet i att köpa produkter som uppfyller höga krav på kvalitet, säkerhet och miljö

 • Produkter och tjänster för lång livslängd

Medarbetare

 • Vi är en trygg och långsiktig arbetsgivare som erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsplats, med en säker arbetsmiljö.

Samhället

 • Arbetstillfällen

 • Ett bidrag till ekonomisk utveckling

 • Engagemang i det lokala idrottslivet
  .

Leverantörer och affärspartners

 • God och utvecklande affärsrelation

 • Ansvarsfullt affärsmannaskap
  .