Kumla prioriterar arbetsmiljön

VA-enheten i Kumla kommun är pionjärer i sin syn på hur framtida pumpstationer skall utformas. I Kumla förordar man en torruppställd installation, pumparna står inne i överbyggnaden pumpsumpen sätts separat utanför huset. De anser att arbetsmiljön blir så mycket bättre, att fördelarna överväger nackdelarna.

Frv Per Vennström Kumla VA-enhet och Jouko Holkko från Rostfria VA-System

Spar tid och skapar samtidigt en trygg arbetsmiljö

– Att vi skapar en bra och ännu bättre arbetsmiljö genom att sätta pumparna inne i överbyggnaden överväger de nackdelar det för med sig säger Per Vennström arbetsledare på VA-enheten i Kumla kommun. Den enda nackdelen vi kan se är att vi måste koppla på en vacumpump på ledningen för att få upp vattenpelaren igen efter att vi har gjort något med en pump. Men vi vinner enormt stora fördelar med vårt sätt, förutom fördelarna för arbetsmiljön så blir även underhållet enklare och mer konsekvent. Tidigare har man kanske dragit sig för att ta upp en pump om man misstänkte något, nu kan man mycket enkelt skapa sig en bild hur en pump mår genom att mäta direkt på den, berättar Per Vennström.
I pumpsumpen, som står utanför överbyggnaden, så har man satt in belysning så man enkelt kan kontrollera avloppsvattnet. I botten på pumpsumpen finns det en omrörare så det inte blir skiktningar och man kan även spola pumpsumpens innerväggar om man vill rengöra den. Det finns även möjlighet att slamsuga pumpsumpen separat eller att fylla den från en slambil.

-Vi har även en del svavelväte här som angriper dränkpumparna som vi har i de äldre pumpstationerna. Det har hänt att bygeln som vi använder för att hissa upp dränkpumpen har gått av på grund av svavelväte angrepp. Som tur är så har vi rostfria pumpsumpar i våra nya pumpstationer, vi har pumpsumpar i glasfiber som nu efter 10-12 år uppvisar skador och kan behöva bytas ut på grund av angrepp av svavelvätet, berättar Per Vennström
Det är rätt så vanligt att folk spolar ned saker i toaletten som inte hör hemma i VA-nätet. Det kan gå år innan en pump stannar och behöver åtgärdas, men det kan också inträffa 2-3 gånger per år. Är man sen tvungen att ta på full skydsutrustning för att klättra ned i pumpsumpen så tar det mycket tid i anspråk. Det som kan ta en hel dag i anspråk gör vi nu på någon timme. Vi är lite av pionjärer i en konservativ VA sektor, men jag tror att det är en generationsfråga och att vi framöver kommer att få fler som väljer vår lösning avslutar Per Vennström

I de nya pumpstationerna hos Kumla VA-nät ligger pumpsumpen utanför överbyggnaden

Frv Roger Fagerlund och Per Vennström Kumla VA-enhet, th Jouko Holkko Rostfria VA-System

I de nya pumpstationerna hos Kumla VA-enhet så står pumparna inne i överbyggnaden och ovanför pumpsumpen.

Så ser Kumla fördelarna med utvändig pumpsump

Per Vennström känner på kopplingen till vacumpumpen.

  • Mindre risk för arbetsskador

  • Enklare och bättre underhåll

  • Renare hygien och miljö

  • Minimerar svavelväte angrepp