Laholmsbuktens VA centraliserar till Halmstad

Det går en klar och tydlig trend inom VA-kollektivet att kommunerna centralisera sin verksamhet till ett stort reningsverk. Laholmsbuktens VA som sköter VA nätet  Halmstad och Laholms kommuner är mitt uppe i en centralisering. I stället för att renovera upp mindre reningsverk som inte längre uppfyller miljökraven så väljer man att dra in spillvattnet in till centralorten. Agron Musaj som är utredningsingenjör på Laholmsbuktens VA ser en rad fördelar med centraliseringen.

Laholmsbuktens VA

Centralisering skapar trygghet!

Någon mil utanför Halmstad ligger Simlångsdalen, en ort med ca 600 invånare. De har haft ett lokalt reningsverk som är i stort behov av att renoveras och uppdateras till de senaste miljökraven.
– Vi har gjort en större översyn av VA nätet och kommit fram till att den bästa lösningen för oss är att dra in allt avloppsvatten till Västra Strandens avloppsreningsverk i Halmstad. berättar Agron Musaj. Det är ett stort projekt över flera år som kommer att beröra en mängd små orter runt både Halmstad och Laholm. Totalt kommer reningsverket att betjäna 130 000 innevånare.
-Det finns en rad fördelar med centralisering, förutom ekonomin så är miljövinsterna stora. Det är enklare att hålla ett reningsverk ”up to date” med de senaste miljökraven. Driftsäkerheten blir större och vi kan få en bättre kvalitet på det vatten vi renar. Ledningar och pumpstationer är anpassade ifall inflyttningen till de mindre orterna ökar. Det är oftast ett hinder för nybyggnation, reningsverken på mindre orter når snabbt upp till sin maxkapacitet och kan inte ta emot mer spillvatten. Vi hade dessutom möjlighet att dra den nya ledningen längst den gamla järnvägen som gick från Bolmen till Halmstad, förklarar Agron Musaj

Fördelar med centralisering av VA nätet

  Högre säkerhet

  Bättre kvalitet

  Snabbare underhåll

Agron Musaj

Allt i ett i den nya överbyggnaden!

När det gamla reningsverket rivs försvinner även möjligheten till kontorsplats och lunchrum, men tack vare en smidig lösning från Rostfria VA-System så har vi nu ”allt i ett” förklarar Agron Musaj. På ena sidan av överbyggnaden har vi lunchrum och kontorsplats samt toalett, på den andra sidan är ingången till manöverrummet för pumpstationen. En mycket bra lösning för personalen om de behöver vara här ute en längre tid. Hela pumpstationen och området kring den är förberett så man kan bygga ut pumpstationen. Själva pumpsumpen har en diameter på 4 meter och kan ta emot rejäla mängder avloppsvatten.