På Öland tar man VA-nätet på största allvar

Mörbylånga kommun täcker hela södra Öland, 2014 togs ett beslut att alla fastigheter inom kommunen skulle ingå i det kommunala VA-nätet. Då inga av de små samhällena på östra sidan Öland ingick i VA nätet så blev det ett ömtåligt projekt. För inom kommunen ligger det Stora Alvaret som upptar större delen av kommunen. Delar av det Stora Alvaret ingår i Världsarvet som gör området mycket unikt ur miljösynpunkt. Då avloppsvattnet skall pumpas tvärs över ön ända upp till Ölandsbrons brofäste där reningsverket ligger, så måste VA nätet ha mycket stor säkerhet så inga utflöden sker. Tryckledningarna till reningsverket måste fungera dygnet runt, året runt. Vi på Rostfria VA-System är stolta över att vi kan leverera pumpstationer med de höga krav som säkerheten runt ett Världsarv kräver.

Ölands Alvar i Mörbylånga Kommun

Stora delar av Mörbylånga kommun består av det Stora Alvaret, som ingår i Världsarvet, vilket kräver en noggrann hanteringen av VA-nätet.

Rostfria pumpstationer bland fornlämningar och världsarv

– Med glimten i ögat kan man säga att vi på Öland tar våra pumpstationer på högsta allvar, för de ligger ju i närheten av de Stora Alvaret, säger Billy Gidö med ett skratt. Billy har varit projektledare för att dra samman VA-nätet för alla småorter på Ölands östra sida till kommunens VA-nät. Problemet som finns är att småorterna med fastigheter inom Mörbylånga kommun ligger längst västra och östra kusten av Öland, och mitt emellan ligger det Stora Alvaret som ingår i Världsarvet. Med det följer höga miljö och säkerhetskrav när kommunen utvidgar sitt VA-nät.
– Tryckledningarna upp till reningsverket vid Ölandsbron måste alltid fungera förklarar Billy Gidö. Vi får helt enkelt inte pumpa ut avloppsvatten ibland fornlämningar eller naturskyddsområden som finns överallt på Öland. Därför har vår senaste pumpstation från Rostfria VA-System ett reservaggregat installerat så att tryckledningen alltid fungerar, även vid ett större strömavbrott.

Att det finns stora krav på kommun, att VA-nätet skall fungera, inser man vid ett besök på Dalby Gravfält på östra sidan av Öland. Ett tio tal meter från gravfält som härstammar från järnålder står en pumpstation från Rostfria VA-System. Skulle pumpstationen råka ut för en breddning, att avloppsvattnet läcker ut över området i direkt anslutning till pumpstationen, så skulle det få förödande konsekvenser för fornlämningen.  En stor fördel med de nya pumpstationerna som Mörbylånga kommun har installerat är att pumpsumpen är i rostfritt, det gör risken för läggage genom pumpsumpen minimal. Pumpstationerna från Rostfria VA-System har en mycket hög driftsäkerhet vilket gör dem mycket lämpade att sättas i känsliga miljöer.
– 2014 började vi med projektet att koppla in fastigheter på Ölands östra sida, berättar Billy Gidö och nu börjar vi se slutet på det. Vi har nu upp mot 60 pumpstationer och längden på avloppsledningarna är cirka 45 mil.

Dörby gravfält

Gravfältet i Dörby härstammar från järnåldern, i bakgrunden syns en pumpstation från Rostfria VA-System

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap, som ingår i Världsarvet, ligger i Mörbylånga kommun

Pumpstation från Rostfria VA-System

Ett tio tal meter från gravfältet i Dörby står en pumpstation från Rostfria VA-System.

Orten Triberga i Mörbylånga kommun

Alla fastigheter på Ölands östra sida skall ingå i Mörbylånga kommuns VA-nät. Ett delikat problem då det finns mängder med fornlämningar och naturvårdsområden inom kommunen

Hög driftsäkerhet är ett måste på Öland

Pumpstation
Pumpstation med reservaggregat

En bra och sund arbetsmiljö är mycket viktig för oss i Mörbylånga kommun. Om personalen trivs och uppskattar sin arbetsmiljö så får vi på köpet en hög driftsäkerhet säger Billy Gidö. Pumpstationerna från Rostfria VA-system är jättefina att drifta. Innan vi beställde pumpstationerna så skickade vi personalen på studiebesök till Växjö där de har ett antal pumpstationer från Rostfria VA-System. De positiva intrycken vi fick tillbaka från driftpersonalen, gjorde oss mycket trygga i att gå vidare med vår beställning hos Rostfria VA-system.

Då hela Öland i princip ingår i någon form av naturskydd, så är det ett noggrant handhavande när det gäller skötseln av det kommunala VA-nätet.
-Tryckledningen för avloppsvatten som vi har tvärs över Öland måste fungera berättar Billy Gidö. Därför har vi utrustat vår senaste pumpstation från Rostfria VA-system med ett reservaggregat.
Reservaggregatet drivs med disel och det finurliga är att tanken finns i ramen som aggregatet står på. Enkelt och smidigt som spar utrymme.