Rostfria VA-System på ny väg

E22 som går längst östkusten från Trollhättan till Norrköping byggs successivt ut till motorväg. I december öppnades en ny motorväg mellan Sätaröd och Vä väster om Kristianstad. Området som motorvägen går igenom har många skyddade vattendrag. Trafikverket har valt en lösning från Rostfria VA-System där vägdagvattnet pumpas till dammar för att mildra miljöpåverkan och risken att skada grundvattnet.

E22

Våra rostfria pumpsumpar tar hand om vägdagvattnet

Den nya sträckningen för E22 är 16 km och går över en mängd vattendrag, entreprenören Peab har byggt hela 26 broar. Grundvattenmagasinet under Kristianstadsslätten där E22 går fram, utgör en av Sveriges mest intressanta och betydelsefulla grundvattenförekomster. Mängden grundvatten är mycket stor, kanske den största i norra Europa. Detta har gjort att Trafikverket varit mycket noga med flödet för vägdagvatten, alltså regnvatten som först kommer ned på motorvägen och sen rinner vidare ned i viadukter och diken.

Ytdagvattnet rinner via diken till brunnar och vidare till pumpsumpar där det pumpas över till dammar eller fördröjningsmagasin. Mängden ytdagvatten kan variera beroende på hur terrängen ser ut. Detta har gjort att storlekarna pumpsumparna varierar, den största rostfria pumpsumpen mäter 2 meter i diameter och är 6 meter djup. Längst den ny motorvägen har Rostfria VA-System satt 12 pumpsumpar i rostfritt samt elskåp för driften. Elskåpen står oftast skyddade för översvämningar, på en slänt ovanför pumpsumpen.

E22 pumpsumpar
E22 pumpsumpar
E22 pumpsumpar

Snabbt och enkelt med en rostfri lösning

Rostfria VA-Systems lösning, med att leverera färdiga pumpsupar direkt på plats, är en av anledningarna till att fler och fler använder det rostfria alternativet till en pumpsump. En rostfri pumpsump sätter man i drift på 1-2 dagar, skall man använda betong kan det ta 1-2 veckor beroende på markarbeten.
Skall man som i fallet med E22 sätta 12 pumpsumpar som är specialanpassade, då blir den rostfria pumpsumpen billigare både på kort och lång sikt.

E22 pumpsumpar
E22 pumpsumpar
E22 pumpsumpar