Ny överföringsledning i Sälenfjällen

Exploateringen av boendet i Sälenfjällen har formligen exploderat under de senaste 20 åren. Det sätter ett stort tryck på VA nätet både när det gäller utbyggnad och säkerhet. Rostfria VA-System har levererat specialanpassade pumpstationer till VAMAS (Vatten & Avfall i Malung Sälen AB) detta för att kunna stå emot framtida krav när det gäller kommande nybyggnationer.  

Utsikt över Högfjällshotellet i Sälenfjällen.

100 000 bäddar och ännu fler pågång

Malung-Sälens kommun har ca 10 000 fastboende personer var av hälften bor i inne i Malung. En utmaning är att 7 mil norr om Malung ligger Sälenfjällen med över 100 000 bäddar som sätter ett stort tryck på VA nätet i kommunen. Området sträcker sig från Norska gränsen till Västerdalälven och består av en rad kända skidområden som Kläppen, Lindvallen, Högfjällshotellet, Tandådalen, Hundfjället och Stöten.
– Över de senaste tio åren har vi flera gånger trott att vi nått taket av vad som byggs i området berättar Mårten Sundström projektledare på VAMAS. Men intresset för att ha ett fritidsboende i Sälenfjällen bara fortsätter. Vi har byggt ett nytt vattenverk 2018 och vi planerar att bygga ut det till full kapacitet inom kort. Vi har sökt tillstånd för att även bygga ut Sälfjällets avlopp och reningsverk säger Mårten Sundström.
Trycket för att bygga fler fritidshus och bostadsrätter bara ökar. Hanteringen av antal planläggningar kan jämföras med större städer i Sverige.

Den nya flygplatsen Scandinavian Mountains Airport, som ligger mellan Tandådalen och Trysil, har skapat en efterfrågan av nya typer av boende.
– Man vill skapa ett mer ”liftnära” boende nu när fler besökare inte kommer med bil. Folk vill bo vid liften enligt ”Ski In / Ski Out” till boendet. Man sätter på sig skidorna hemma och ger sig ut direkt i skidbacken säger Mårten Sundström
Merparten av fritidshusen i fjällområdet som har haft egen brunn och avlopp har fått kommunalt vatten och avlopp. Det innebär att VAMAS pumpar avloppsvatten tvärs över Sälenfjällen från Tandådalen i väster till reningsverket vid Lindvallen i öster. Tryckledningen är 9 km lång och höjdskillnaden är 145 meter. Man gör som många andra kommuner, samlar avloppsvattnet till ett reningsverk för att kunna svara upp mot nya miljökrav. Västerdalälven som rinner genom kommunen ligger i Natura 2000 område och det skapar speciella miljökrav på reningsverket.

En av Rostfria VA-Systems pumpstationer längst väg 66 mellan Sälen och Tandådalen

En ny pumpstation skall på plats och då drar man nya ledningar. Dan Lagerbäck (tv) och Lars-Olof Tomt från Axeda sköter entreprenaden.

I Tandådalen börjar den 9km långa tryckledningen som går över Sälenfjällen.

Byggnationen i Sälenfjällen har exploderat, det finns över 100 000 bäddar i området.

Förberett för kommande utbyggnad, skapar trygghet och säker drift

– Vi har haft mycket speciella önskemål för våra fyra pumpstationer som finns på tryckavloppsledningen. De är specialbeställda hos Rostfria VA-System berättar Mårten Sundström på VAMAS. Vi har dubbla pumpar som vi växelkör i tryckledningen. Det ger oss även möjligheten att i framtiden bygga ut tryckledningen till dubbla ledningar om vi fortsätter att bygga ut fritidsboendet i Sälenfjällen. Vi har även möjligheten att rensa i ledningen med ”Polly Pig” säger Mårten Sundström.

Inne i överbyggnaden står två stora tryckkärl för att skydda mot det tryckslag som kan uppstå när pumparna stängs av. Pumphöjden i ledningen är 145 meter och slaget från vattenpelarn kan bli rätt så kraftigt. Tryckkärlen är specialbyggda utifrån systemförutsättningar  för ledningen och är unika för varje installation.