Snabb och enkel entreprenad.
Spar tid och pengar åt beställaren!

Janne Wärn på Karlskoga Mark AB har en lång erfarenhet av Rostfriapumpastationer. Firman Janne äger, har jobbat som underleverantör åt Karlskoga Energi och Miljö i 7 år. Totalt har Janne varit med och installera ett 10-tal rostfria pumpstationer. Här kan du läsa mer om de erfarenheter han fått av sitt arbete med avloppsstationer.

Rostfri pumpsump

Enkel och snabb installation av pumpsupen.

Hela avloppspumpstationen, med överbyggnad och pumpsump, kommer på lastbil. Det ni behöver göra är att se till att gropen som pumpsumpen skall stå i har en avjämnad grusbotten. Med moderna grävmaskiner är inte detta något större problem. Är det väg fram till anläggningen kan vi lyfta pumpsumpen direkt från lastbilen ned i  gropen. Annars gör ni det enkelt med en entreprenadmaskin. Det behövs inga större entreprenadåtgärder för att få pumpstationen för avloppsvatten på plats och i drift.

1. Avjämnad grusbotten

Grop för pumpsump från Rostfria VA-System

Enkelt och snabbt att få pumpsumpen på plats. Se bara till att grusbotten är avjämnad innan sumpen lyfts på plats.

2. Lyft av från lastbilen

Pumpsump från Rostfria VA System

Pumpsump och överbyggnad kommer klar för installation på lastbil från Rostfria VA System.

3. Ställ på plats

Pumpsump från Rostfria VA System

Med en entreprenadmaskin lyfts pumpsumpen direkt på plats i gropen. Fyll på med grus runt pumpsumpen.

Per Eriksson Karlstad kommun

– Om man tittar på totalkostnaden för en ny pumpstationen så är kostnaden för själva pumpsumpen ca 15% av totalkostnaden. Väger man in allt, entreprenaden, el, pumpar, automationen och överbyggnaden så är merkostnaden marginell för att man väljer en pumpsump i rostfritt istället för betong eller plast. En merkostnad som hämtas hem på grund av en bedömd längre livslängd. Samtidigt får man en arbetsmiljö av högsta kvalité med en överbyggnad där golv och väggar är i rostfritt.

Per Eriksson projektledare o utredningsingenjör Karlstad kommun.

Enkel och snabb installation av överbyggnaden.

Liksom pumpsumpen kommer överbyggnaden klar från Rostfria VA-System på lastbil. El, automation och vatten för hygien är driftklart från vår fabrik. Överbyggnaden sitter på plats med Cermiflex, som läggs runt kanten på pumpsumpen innan överbyggnaden sänks på plats.

1. Cermiflex sätts på pumpsumpen

Grop för pumpsump från Rostfria VA-System

Längs ramen på pumpsumpen sätts Cermiflex, det gör att överbyggnaden sitter stadigt på rätt plats.

2. Överbyggnaden lyfts från lastbilen

Överbyggnad till pumpstation

Överbyggnaden till pumpstationen kommer driftklar från Rostfria VA-System med all automation och el installerad.

3. Överbyggnaden sänks på plats

Cermiflex pumpsump

Överbyggnaden sänks försiktigt på plats så att balken under överbyggnaden passar på pumpsumpens kant med Cermiflex.