Du spar både tid och pengar med vår pumpstation!

Vår affärsidé är att förse VA-kollektivet med en pumpstation som spar tid och pengar under lång tid.
Här nedan kan du läsa mer om hur man man spar tid och pengar när man väljer vår pumpstation.

Jonas Björkström vd Rostfria VA-System

Jonas Björkström, VD Rostfria VA-System

Vi har pratat med beställare, entreprenörer och slutanvändare av vår pumpstation för att få synpunkter kring vår lösning. Gemensam nämnare är att alla anser vår pumpstation sparar både tid och pengar. För beställaren, genom fast pris och smarta kundanpassade lösningar. För entreprenören, genom leveransklar och snabb installation. För slutanvändaren, genom en enkel och driftsäker pumpstation. På den här sidan har vi gjort en sammanfattning av de tyngsta argumenten för detta, så att du enkelt kan se varför du spar både tid och pengar med en pumpstation från Rostfria VA-System.

Jonas Björkström VD Rostfria VA_System
Per Eriksson Karlstad kommun

– Om man tittar på totalkostnaden för en ny pumpstationen så är kostnaden för själva pumpsumpen ca 15% av totalkostnaden. Väger man in allt, entreprenaden, el, pumpar, automationen och överbyggnaden så är merkostnaden marginell för att man väljer en pumpsump i rostfritt istället för betong eller plast. En merkostnad som hämtas hem på grund av en bedömd längre livslängd. Samtidigt får man en arbetsmiljö av högsta kvalité med en överbyggnad där golv och väggar är i rostfritt.

Per Eriksson projektledare o utredningsingenjör Karlstad kommun.

Om du väljer en pumpstation från Rostfria VA-System, vad är då den stora ekonomiska skillnaden mot andra val? Allt är egentligen lika, förutom pumpsumpen som i vårt fall är i  rostfritt. Kostnaderna för pumpar, automation, rördragning, överbyggnad, entreprenaden för VA-nätet, allt det måste utföras och betalas. Kostnaden för en pumpsump är kanske 15% av totalkostnaden, skillnaden mellan en rostfri pumpsump och ett annat val sett på totalkostnaden är kanske enprocentig.

I det stora hela så är alltså extrakostnaden för en rostfri pumpsump i ett VA nät mycket liten sett till totalkostnaden. För en relativ liten kostnad så får du istället en rad fördelar med rostfritt som du inte har med andra val. Vissa kostnader blir till och med mindre, som att få pumpstationen på plats. Gör du en LCC kalkyl och börjar räkna på underhåll och livslängd så blir valet lätt. En rostfri pumpstation är ditt bästa val, både sett ur ett ekonomiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv.

– Som entreprenör spar man mycket tid med en rostfri pumpsump, och spar man tid så spar man även pengar. Allt är mycket enkelt, man gräver hålet väger av och jämnar till botten. När leveransen från Rostfria VA-System kommer, så lyfter man av pumpsumpen direkt från lastbilen och sätter ned den i hålet. Sedan fyller man bara på med grus kring sumpen, allt är klart på en timme efter att lastbilen anlänt. Mycket snabbt och enkelt, man spar enormt med tid jämfört med andra typer av sumpar.

Janne Wärn Karlskoga Mark AB.

Jan Värn Karlskoga Mark AB

1. Avjämnad grusbotten

Grop för pumpsump från Rostfria VA-System

Enkelt och snabbt att få pumpsumpen på plats. Se bara till att grusbotten är avjämnad innan sumpen lyfts på plats.

2. Lyft av från lastbilen

Pumpsump från Rostfria VA System

Pumpsump och överbyggnad kommer klar för installation på lastbil från Rostfria VA System.

3. Ställ på plats

Pumpsump från Rostfria VA System

Med en entreprenadmaskin lyfts pumpsumpen direkt på plats i gropen. Fyll på med grus runt pumpsumpen.

Tommy Mårdberg

– Det som är billigast i inköp blir oftast dyrare i längden, gör man en bra LCC -kalkyl så ser man fort att man spar pengar år efter år med rostfritt. Har man dessutom möjligheten att få pumpstationerna precis som man vill, då har man en leverantör av världsklass i Rostfria VA-System.

Tommy Mårdberg, projektledare Skövde kommun

Skövdes krav

Här är några av de krav som Skövde ställde vid upphandlingen.

Lång livslängd. – Lång livslängd. – Egna anpassningar. – Enkel installation. – Underhållsfri pumpsump. – Underhållsfri husfasad. – Smidig drift av pumpstationen.

Vi på Rostfria VA-System svarade upp mot alla kraven och levererade fem pumpstationer till Skövde kommun.

– Det fungerar mycket bra med våra nya rostfria pumpstationer, det bästa vi har haft. Arbetsmiljön är perfekt, lätt att hålla rent och man känner sig trygg och kan jobba snabbt. I de äldre stationerna var vi alltid två personer men här kan jag jobba ensam och ändå vara säker, förklarar Robert Thoresson VA drift tekniker på Tranemo kommun.

Robert Thoresson VA drift tekniker på Tranemo kommun.

.

Porträtt Robert Thoresson
Torbjörn Petersson VA-ingenjör
Det blev en snabb och smidig lösning med våra rostfria pumpstationer säger Torbjörn Petersson VA-ingenjör på Tranemo kommun. Den rostfria inredningen i pumpstationen gör att det är lätt att hålla rent och snyggt. Det gör också att miljön blir trygg och säker för de som skall sköta det dagliga arbetet med pumpstationen. Arbetsmiljön och säkerhet är på en mycket hög nivå. Det är i de små detaljerna som gör att pumpstationen blir ergonomisk riktigt.

Rent och snyggt. – Ingen lukt. – Lättarbetat. –  Säkert och tryggt.