Rostfria påväg till Sälen

Leverans från Rostfria VA-System på väg till Sälen. Vi har levererat 4 st avloppspumpstationer till Vamas som hanterar vatten och avlopp i Malung-Sälens kommun. Installation och drifttagning kommer att ske efter sommaren