Dags att summera 2018

– Rostfria VA-System har haft ett mycket bra år. Under 2018 har vi fått bekräftat att marknaden verkligen har accepterat och tagit åt sig våra högkvalitativa rostfria pumpstationer, berättar Jonas Björkström vd på Rostfria. Under de senaste åren har vi tredubblat vår omsättning och utökat vår personalstyrka vilket har gjort att vi står väl rustade för framtida satsningar.

Pumpstation Torpnoret Karlstad

Torpnoret i Karlstad.

Rostfria har haft ett bra år !

Rostfria VA-System i Storfors AB mår bra, vi ökade vår omsättning under 2018 med 10 %. Under de senaste åren har vi tredubblat omsättningen. Det är ett klart bevis på att marknaden har accepterat vårt koncept med rostfria pumpstationer. Med en ökad omsättning kommer även större leveranskrav och andra åtaganden, vilket har gjort att vi utökat personalen både på kontoret och i verkstan. Allt för att kunna svara upp mot nya order och positiva krav från våra kunder.
Rostfria för en ständig dialog med våra kunder när det gäller produktutveckling, detta medför nya och innovativa lösningar som alla kan ta del av. Under året har vi levererat den största pumpsumpen i företagets historia. Rostfritt stål gör det möjligt att leverera stora pumpsumpar som kan flyttas och ändras. Glädjande att gamla och nya kunder återkommer med intressanta projekt som utvecklar företaget.

Porträtt Jonas Björkström vd Rostfria VA System

Jonas Björkström, vd Rostfria VA-System

Vår styrka, kundanpassning !

En stark bidragande orsak till att Rostfria växer och tar marknadsandelar, är vår förmåga att anpassa oss efter våra kunders krav. Kundanpassning har alltid varit Rostfrias ledord, vi har alltid fört ett lyhört samtal med våra kunder där deras behov alltid stått i centrum. Tillsammans har vi tagit fram nya lösningar som både varit bra för miljön och för den personal som skall jobba i pumpstationerna. Alla dessa lösningar har sedan hela VA-kollektivet i Sverige kunnat ta del av när vi byggt in dem som en standard i våra pumpstationer. Och det är alltid lika roligt när gamla kunder kommer tillbaka med nya ordrar där vi får hitta nya kluriga lösningar.

Överbyggnad till pumpstation i trä

Vår verkstad löser problemen !

Det är tack vare att vi har vår egen verkstad som gör det möjligt att hitta nya lösningar på våra kunders problem. Vi tillverkar både överbyggnaden och pumpsumpen själva i vår stora verkstadslokal. Det förs en direkt dialog mellan ”stål” och ”trä” -sidan i verkstan, allt kan anpassas och ändras efter våra kunders önskemål. Varje beställning vi tar emot är unik och varje liten detalj i pumpsumpen eller i överbyggnaden kan ändras om det behövs. I år har vi tagit fram den största pumpsumpen någonsin, den har en diameter på 4 meter. Skulle beställaren senare vilja göra några ändringar i den så är det mycket lätt att fixa till det, inget är ”hugget i sten”. 

Tillverkning pumpstation

En förändrad bransch !

VA-mässan i Jönköping går av stapeln vart annat år. Det gör att man enkelt kan titta tillbaka över tid och se förändringar i VA branschen. I vår monter fick vi ett klart större besök av driftingenjörer, ekonomer och andra beslutsfattare som var intresserade av att diskutera lösningar för arbetsmiljön och större system. Många tog också upp framtida utmaningar med urbaniseringen och dess utmaningar och möjligheter. Vi kan också se att ekonomin spelar en allt större roll inom kommunerna i Sverige, och detta återspeglar sig på VA sidan. Många som kom till VA mässan hade gjort sin hemläxa och räknat på LCC kalkyler när det gäller större investeringar i VA nätet. Detta gynnar givetvis oss på Rostfria, för vår rostfria pumpstation har då en mycket stor fördel gentemot andra lösningar.

VA mässan Rostfria

Den framtida marknaden !

Vi kan redan nu se en urbanisering av Sverige och den kommer inte att minska utan snarare öka. Med en stark urbanisering av de större och medelstora städerna följer också utbyggnad av VA näten. Samtidigt kan vi se att många pumpstationer som är tillverkade i betong och plast på 60- 70-talet nu är utslitna. Dessa två faktorer, nybyggnation och renovering, kommer att gynna oss i framtiden. Vi kan redan nu enkelt växla från en uttjänt betongsump till en toppmodern rostfri pumpstation. Om kommunen inte vill fylla igen betongsumpen så kan vi specialdesigna en rostfri pumpsump som vi helt enkelt sätter inne i den gamla betongsumpen. Enkelt, smart och miljövänligt.
Så jag ser med förhoppning på framtiden, där vi på Rostfria kan vara med och ta ansvar samt hitta nya miljövänliga lösningar för VA kollektivet i Sverige.

Jonas Björkström, vd Rostfria VA-System.

Rostfri pumpsump
KONTAKTA OSS

Kontakta oss!

Hör gärna av dig till oss om du vill prata avlopp och pumpstationer. Vi hjälper till att hitta lösningar som passar dig bäst. Behöver du anpassa en gammal pumpstation? Kontakta oss, vi är specialister på kluriga och smarta lösningar, som skapar lång ekonomisk livslängd för VA kollektivet.

KONTAKTA OSS