Besök av Värmlands Landshövding

Landshövding Kenneth Johansson har genomfört en rundresa i Värmland för att få en inblick i kommunernas verksamhet och samtidigt besöka olika företag. Nu hade turen kommit till Storfors Kommun och ett besök hos Rostfria VA – System, där man fick en grundlig genomgång av verksamheten.

Landshövdingsbesök Rostfria

Jonas Björkström, vd Rostfria VA System visar Landshövding i Värmland Kenneth Johansson och Länsrådet Johan Blom runt på företaget.

Landshövding Kenneth Johansson
Landshövding Kenneth Johansson
Landshövding Kenneth Johansson

– Rostfria VA-System har verkligen en bra affärsidé, och det är mycket intressant att se vad entreprenadskap kan göra om man hittar sin egen nisch att vara verksam i, säger Landshövding Kenneth Johansson.
Vid besöket fick Landshövdingen en presentation av Rostfria VA-System samt en rundvandring och förevisning vid tillverkningen av rostfria pumpstationer.
– Det var ett mycket trevligt och positivt möte säger Jonas Björkström, vd Rostfria VA-System. Jag fick känslan av att Landshövdingen var var genuint intresserad av vår verksamhet och personerna som jobbar i firman. Trevligt att få visa upp vilka proffsiga yrkesmän vi har i verkstan och kul att de får visa upp sin yrkesskicklighet för utomstående. Det var också bra att kommunledningen med Kommunalrådet Hans Jidesten var med vid besöket så även de får inblick i vår verksamhet, menar Jonas Björkström.

Landshövding Kenneth Johansson
Landshövding Kenneth Johansson

– För Värmlands del så har tillverkningsindustrin inom basnäringen stål, papper och skog mycket stor betydelse för sysselsättningen och framtidstron i vårt landskap. Det är viktigt för en ort som Storfors att tillverkningsindustrin kan expandera. Rostfria VA-System visar verkligen betydelsen av gott entreprenörskap, det var en mycket trevlig social atmosfär på företaget, menar Kenneth Johansson.
Från företagets sida var det även en möjlighet att få ventilera framtida behov för att kunna expandera.
-Vi ser ett stort behov av rätt utbildad arbetskraft säger Jonas Björkström. Det är en fråga som jag tror gäller hela Värmland, bristen på rätt utbildad arbetskraft. Nu hoppas jag vi satt Rostfria VA-System på kartan hos Länsstyrelsen så de vet vilken situation vi har i Storfors, avslutar Jonas Björkström.